Viden om inklusion

Inklusion bidrager til at skabe et fleksibelt og rummeligt arbejdsmarked, hvor samfundets mindre ressourcesvage får en chance for at deltage på arbejdsmarkedet. Når en virksomhed medvirker til inklusion, påtager de sig derfor et socialt ansvar.  

De fleste virksomheder ønsker at bidrage til inklusion, men ønsket skal også kunne afstemmes med en hverdag og virkelighed, hvor der er et stort og nødvendigt fokus på sammenhængen mellem arbejdspladsens sociale og økonomiske ressourcer og krav. Det er ikke kun bundlinjen, der betyder noget i denne sammenhæng. Det er også hensynet til andre medarbejdere og de opgaver, der stilles til de ansatte. Det er derfor afgørende at finde en god balance mellem det rummelige arbejdsmarked og det gode arbejdsmiljø for alle.

Erfaringen viser, at inklusion i langt højere grad lykkes, når det handler om at fastholde medarbejdere, der allerede har været en del af arbejdspladsen. Når man som virksomhed skal inkludere samfundets udsatte grupper generelt, er det for mange arbejdspladser en større udfordring.

Kilde: Chefpsykolog Michael. R. Danielsen, Psykiatrifonden.

Infografik - arbejdspladsernes rummelighed


Læs artiklen 'Fakta om danskere med funktionsnedsættelse'

Inklusion bidrager til øget tolerance og respekt

Eksempelvis kan en indsats i forhold til inklusion være med til at styrke det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Dels fordi inklusion kan bidrage til øget tolerance og respekt for forskellighed, dels fordi det kan betyde, at medarbejderne oplever arbejdspladsen som mere ansvarlig og rummelig. Disse forhold kan øge tilliden mellem ledelse og medarbejdere og signalere, at arbejdspladsen tager hånd om medarbejdere, der får reduceret arbejdsevnen, hvilket har en positiv effekt på arbejdsmiljøet.

Kilde: Pjecen 'Et godt psykisk arbejdsmiljø - når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen'

Anbefalinger til inklusion og fastholdelse

Et fællesskab bestående af Arbejdsmarkedets parter,Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet en række anbefalinger.

Anbefalingerne bygger på erfaringer og den seneste arbejdsmiljøviden på området. Hensigten med anbefalingerne er, at de skal fungere som inspiration og vejledning, når arbejdspladser skal fastholde eller ansætte mennesker med nedsat fysisk eller psykisk arbejdsevne. 

 

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

 • Fra syg af stress til nye opgaver

  Planlægning af vagter efter behov og oplæring i et tilpasset tempo. Det er hovedingredienserne i det praktikforløb, stressramte Charlotte Skelmose er i på restaurant Dronning Louise i Esbjerg. Opgaver, der før var uoverskuelige, klarer hun nu.

  Læs mere
 • Social ansvarlighed giver stolte medarbejdere

  I Holstebro-virksomheden Creativ Company er det en naturlig del af virksomhedskulturen at hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet tilbage i job. Og det er guld værd for arbejdsmiljøet.

  Læs mere
 • Succes med ansatte på særlige vilkår

  I produktionsvirksomheden Dantherm er autister og ADHD´ere velkomne. Her har 9 medarbejdere et fysisk eller psykisk handicap. Mangfoldigheden har givet fabriksarbejder Jette Jensen en større arbejdsglæde.

  Læs mere
Læs mere