Medarbejder med nedsat arbejdsevne – vær ærlig, men tvivl ikke

Som medarbejder med nedsat arbejdsevne skal du være åben om betydningen af den nedsatte arbejdsevne men samtidig forsøge huske på dine styrker og erfaringer. På den måde kan kolleger og chefer bedst afstemme forventninger og stille arbejdsopgaver.

Når man står uden for arbejdsmarkedet i længere tid, får man sjældent nye, konkrete erfaringer og oplevelser med ens styrker, og hvordan man kan bidrage. Det kan give et hak i selvtilliden og få selv den bedste til at tvivle på sit værd.

Her er gode råd fra chefpsykolog for Psykiatrifonden, Michael R. Danielsen, til hvad du som medarbejder med nedsat arbejdsevne kan gøre for at fremme inklusionen på arbejdsmarkedet.

Sæt dine ressourcer før dine begrænsninger

Det er vigtigt, at du forsøger at lægge tvivl og bekymring bag dig og italesætter dine positive egenskaber og dine evner før grundene til dit fravær på arbejdsmarkedet.

Vær opmærksom på, at det i nogle sammenhænge betyder, at du skal ’vende tingene’ og nogle af dine vaner på hovedet.

Mange bliver desværre som følge af et langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet over-optagede af de gode grunde til fraværet. Husk på, at grundene til dit fravær er dine alene og ikke noget, du behøver at stå til ansvar eller regnskab for.

Vær ærlig

Vær ærlig om dine styrker. Og vær ærlig om, hvad dine bekymringer går på i forbindelse med at skulle vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vær ærlig om antallet af opgaver og graden af ansvar, du oplever at kunne tage på dig.

Vær åben

Vær åben over for din leder og dine kolleger om, hvad det er i arbejdet der fungerer for dig og om det, der udfordrer dig.

Hav tillid til at det er den bedste måde at skabe resultater og gode arbejdsbetingelser på. Respekter dine egne grænser Det er naturligt, at dine omgivelser vil udvise nysgerrighed om dine tidligere arbejdspladser. Et langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet kan give anledning til spørgsmål om hvorfor og hvordan. Her er det vigtigt at respektere din egen grænse for, hvad du har lyst til at fortælle, og hvad du selv synes er ok for dig at dele med din nye arbejdsplads.

Tænk på, hvad du selv synes er rimeligt, at dine kolleger fortæller om sig selv, når det I først og fremmest har til fælles er arbejdspladsen.

Stil krav

Mange, der har stået uden for arbejdsmarkedet gennem længere tid, kan være i tvivl om, hvornår og i hvor høj grad, det er ok at stille krav til deres kolleger og ledelse. De kan få en oplevelse af, at de måske ikke har samme muligheder for at sige til og fra som deres omgivelser. Husk derfor, at det er i alles interesse at få skabt velfungerende rammer om opgaveløsningen. Og at dine omgivelser er afhængige af, at man i fællesskab løbende snakker om forventninger.

Hvis du ikke er tydelig i forhold til, hvordan arbejdet fungerer for dig og påvirker dig, så er det ikke muligt for andre at lave nødvendige ændringer.

Kilde: Chefpsykolog Michael R. Danielsen, Psykiatrifonden

Arbejdspladsernes rummelighed_767

Læs også artiklerne:

 

Sidst opdateret d. 28. aug 2017

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

 • Fra syg af stress til nye opgaver

  Planlægning af vagter efter behov og oplæring i et tilpasset tempo. Det er hovedingredienserne i det praktikforløb, stressramte Charlotte Skelmose er i på restaurant Dronning Louise i Esbjerg. Opgaver, der før var uoverskuelige, klarer hun nu.

  Læs mere
 • Social ansvarlighed giver stolte medarbejdere

  I Holstebro-virksomheden Creativ Company er det en naturlig del af virksomhedskulturen at hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet tilbage i job. Og det er guld værd for arbejdsmiljøet.

  Læs mere
 • Succes med ansatte på særlige vilkår

  I produktionsvirksomheden Dantherm er autister og ADHD´ere velkomne. Her har 9 medarbejdere et fysisk eller psykisk handicap. Mangfoldigheden har givet fabriksarbejder Jette Jensen en større arbejdsglæde.

  Læs mere
Læs mere