Lederen skal gå i dialog og lytte til medarbejderen under inklusion

Dialog og tillid er vigtig mellem leder og medarbejder for at opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø under inklusion.

Det er ikke nemt at skulle vende tilbage til et aktivt arbejdsliv på andre vilkår end dem, man har kendt tidligere. Hvis inklusionen skal gå godt, kræver det en særlig opmærksomhed fra lederen.

Her er chefpsykolog for psykiatrifonden Michael R. Danielsens bedste råd til lederen om inklusion:  

Vær ikke bange for at gøre for meget

Det første og vigtigste råd er, at du som leder gør meget ud af at fortælle, at du gør så meget som muligt for at sikre, at den nye medarbejder får en god start og en god introduktion til arbejdspladsen.  Jo mere en leder kan gå ind og vise sin støtte og opbakning, desto mindre usikkerhed vil medarbejderen opleve.

Skulle du på noget tidspunkt være i tvivl, om det du gør, er for meget, så spørg.

Vær tydelig i dine tilbagemeldinger og din feedback samt dit ønske om at inkludere

Det er afgørende, at lederen møder medarbejderen med et ønske om, at det bliver et gensidigt givende samarbejde. Når en medarbejder arbejder på andre vilkår, end dem, man arbejdede under tidligere, bliver man ofte usikker og tvivler på, om de gør det godt nok.  Som leder skal man derfor følge medarbejderen tæt og give konkret og brugbar feedback på deres indsats. Vær ikke bange for eventuelt at ændre i aftaler og for en periode stille færre eller mindre krav, hvis det er nødvendigt for at få samarbejdet til at lykkes.

Vis hensyn men insistér på åbenhed

Typisk vil en medarbejder, der arbejder på nedsat tid eller under andre særlige aftaler være mere optaget af, hvad kollegerne tænker, og mener om dem. Derfor skal du insistere på en så høj grad af åbenhed som overhovedet muligt om de aftaler, der er lavet under hensyntagen til medarbejderens ønsker. Det er helt naturligt, at du som leder bliver i tvivl om, hvad der er den helt rigtige løsning, når en medarbejder skal sikres gode rammer omkring en ansættelse på særlige vilkår.

Tal åbent om din tvivl og del den med medarbejderen. På den måde sikrer du en god og åben dialog og kommunikation, hvor I arbejder sammen om at kunne skabe varige og brugbare løsninger.

Du skal være tæt på – særligt i starten

Når en ny medarbejder skal arbejde på andre vilkår, end de kender til, er det afgørende, at de aftaler, du indgår, er fleksible og løbende kan ændres og justeres.

For mange vil særlig starten og den første periode være præget af mange spekulationer og megen tvivl. Derfor er det vigtigt, at du gør dig tilgængelig til regelmæssig opfølgning på, hvordan samarbejdet fungerer. På den måde skaber du som leder det bedste udgangspunkt for et godt samarbejde ved ikke at sætte for store eller for faste krav op, men i stedet skaber du mulighed for løbende at justere arbejdsopgaver efter medarbejderens ressourcer. Selvom det er særlig vigtigt i den første tid efter opstart, kan det være en rigtig god ide at have løbende statusmøder også over en længere periode.

Kilde: Chefpsykolog Michael R. Danielsen, Psykiatrifonden

Læs også artiklerne:

 

Sidst opdateret d. 11. mar 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

 • Fra syg af stress til nye opgaver

  Planlægning af vagter efter behov og oplæring i et tilpasset tempo. Det er hovedingredienserne i det praktikforløb, stressramte Charlotte Skelmose er i på restaurant Dronning Louise i Esbjerg. Opgaver, der før var uoverskuelige, klarer hun nu.

  Læs mere
 • Social ansvarlighed giver stolte medarbejdere

  I Holstebro-virksomheden Creativ Company er det en naturlig del af virksomhedskulturen at hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet tilbage i job. Og det er guld værd for arbejdsmiljøet.

  Læs mere
 • Succes med ansatte på særlige vilkår

  I produktionsvirksomheden Dantherm er autister og ADHD´ere velkomne. Her har 9 medarbejdere et fysisk eller psykisk handicap. Mangfoldigheden har givet fabriksarbejder Jette Jensen en større arbejdsglæde.

  Læs mere
Læs mere