Husk løbende forventnings-afstemning og evaluering 

Inklusion kan have betydning for de øvrige medarbejderes arbejdsvilkår – fx når der kommer nye arbejdsopgaver eller ekstraopgaver. Der er derfor brug for en løbende forventningsafstemning og evaluering.

Løbende forventningsafstemning

Ledelsen, medarbejderen med nedsat arbejdsevne og kollegaerne bør løbende afstemme deres forventninger til hinanden i forhold til at varetage arbejdet og det sociale samspil på arbejdspladsen.

Løbende dialog

Hav løbende en dialog mellem ledelsen og relevante medarbejdere om, hvilken betydning inklusion har for arbejdsvilkårene og det psykiske arbejdsmiljø. Det kan fx være i forhold til ekstraopgaver, nye arbejdsopgaver, anderledes ansvarsfordeling, planlægning af arbejdstid og behov for fleksibilitet, men også om, hvordan inklusion kan berige arbejdsmiljøet, herunder i form af øget tolerance og respekt.

Det anbefales, at ledelsen har fokus på at sikre en fornuftig balance mellem jobkrav og ressourcer for kollegaerne.

Ressourcer til løbende kommunikation

Sørg for at afsætte ressourcer og tid til løbende kommunikation og dialog om arbejdet med inklusion.

En klar kommunikation

Kommuniker, hvordan I vil arbejde med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion. Kommuniker fx, hvordan tvivl og usikkerhed vil blive håndteret. Hvem kan medarbejderne henvende sig til med spørgsmål, usikkerhed og idéer? Det kan fx være en leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant.

Løbende opfølgning og evaluering

Foretag i samarbejde med relevante aktører en løbende opfølgning og evaluering af arbejdet med inklusionen. Det giver mulighed for at justere processen og skabe læring i forhold til fremtidig inklusion.

Brug viden og erfaringer

Brug jeres viden og erfaringer med inklusion og fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne som input til det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Fx hvis en medarbejder har haft en arbejdsskade.

Kilde: Et godt psykisk arbejdsmiljø - Når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen, Maj 2013

 

Oprettet d. 12. jan 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

 • Fra syg af stress til nye opgaver

  Planlægning af vagter efter behov og oplæring i et tilpasset tempo. Det er hovedingredienserne i det praktikforløb, stressramte Charlotte Skelmose er i på restaurant Dronning Louise i Esbjerg. Opgaver, der før var uoverskuelige, klarer hun nu.

  Læs mere
 • Social ansvarlighed giver stolte medarbejdere

  I Holstebro-virksomheden Creativ Company er det en naturlig del af virksomhedskulturen at hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet tilbage i job. Og det er guld værd for arbejdsmiljøet.

  Læs mere
 • Succes med ansatte på særlige vilkår

  I produktionsvirksomheden Dantherm er autister og ADHD´ere velkomne. Her har 9 medarbejdere et fysisk eller psykisk handicap. Mangfoldigheden har givet fabriksarbejder Jette Jensen en større arbejdsglæde.

  Læs mere
Læs mere