Videngrundlag

Skabgodeforandringer.dk udbreder viden om sammenhængen mellem virksomheders forandringer og det psykosociale arbejdsmiljø. 

Forandringer er et vilkår for de fleste virksomheder. De kan have både positive og negative konsekvenser for de ansatte og det psykosociale arbejdsmiljø.

Videncenter for Arbejdsmiljø har i 2013 lanceret dette temasite med det formål at udbrede viden om forandringer, deres konsekvenser samt inspiration og anbefalinger til en god forandringsproces.

Forskningsfaglig og erfaringsbaseret viden 

Temaets videngrundlag består bl.a. af viden fra to internationale projekter:

 • PSYRES-projektet (Psychological Health and Wellbeing in Restructuring: Key Effects and Mechanisms) 
 • HIRES-projektet (Health in Restructuring: Innovative Approaches and Policy Recommendations). 

Et af formålene med de to projekter er at styrke forskningen om sammenhængen mellem forandringer og det psykosociale arbejdsmiljø og komme med konkrete anbefalinger til ledere og medarbejdere, der står over for en forandringsproces. 

Læs mere om PSYRES-projektet og HIRES-projektet 

Herudover tager temaets videngrundlag afsæt i baggrundslitteratur fra PSYRES-projektet (2000-2011), suppleret og opdateret (2011-2013) af Videncenter for Arbejdsmiljø. Litteraturen omhandler store forandringer, dvs. hvor forandringerne omfatter hele organisationer eller afdelinger og hvor forandringen gennemføres af økonomiske eller produktionsmæssige årsager. 

Baggrundslitteraturen er primært baseret på kvantitative, flerårige studier og publiceret i peer-reviewede tidsskrifter. 

Tværsnit 

I enkelte tilfælde refereres også til tværsnitsstudier. Det er studier, som ikke er flerårige og som ikke kan konkludere, om to fænomener forårsager hinanden, men blot at de optræder samtidig og har en statistisk sammenhæng. 

Der refereres også til enkelte interviewundersøgelser. 

Se litteraturlisten for fuld beskrivelse af kilder anvendt i temaets artikler (pdf)  

En fælles indsats 

Temaet om forandringer udspringer af den politiske aftale ”En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020” og det såkaldte Initiativ 5-samarbejde om udredning af temaerne ”Psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer” og ”Psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion”. 

Bag samarbejdet står Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter sammen med Arbejdsmiljørådet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Videncenter for Arbejdsmiljø.  

Læs mere om den fælles indsats i Initiativ 5-samarbejdet på Arbejdsmiljørådets hjemmeside  
 

Oprettet d. 6. jan 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

 • En ny måde at arbejde på

  Åben kommunikation fra ledelsen og større indflydelse på opgaverne har gjort en omfattende forandring nemmere for de 200 medarbejdere på Coloplast i Thisted.

  Læs mere
 • Indflydelse gav ro i maven

  Medarbejderne i Voksenhandicap i Aarhus Kommune har sammen med ledelsen både udarbejdet og forkastet en ny organisationsplan. De er med ved bordet, hver gang beslutninger om organisering af arbejdet skal træffes.

  Læs mere
 • Plads til at tale om det

  Medarbejderne i Brønderslev Distributionscenter har for første gang nogensinde oplevet fyringsrunder. God kommunikation fra ledelsen og blandt medarbejderne har hjulpet de ansatte igennem hele tre af slagsen.

  Læs mere
Læs mere