Tanker om forandringer

Medarbejdernes tanker om – eller kognitive reaktion på – en forandring på deres arbejdsplads handler bl.a. om deres forventninger til, hvad forandringen betyder for dem selv, for organisationen eller begge dele. 

Forventninger og engagement 

Medarbejdernes forventninger til en forandring kan have betydning for, hvordan de reagerer og for deres engagement i forandringen. 

Medarbejdere vil i højere grad udvise engagement i forandringen, hvis de oplever: 

 • at der er et behov for forandringen
 • at forandringen vil skabe forbedringer
 • at lederne vil støtte forandringen
 • at gruppen er i stand til at implementere forandringen
 • at forandringen vil have en positiv betydning for den enkelte

Denne sammenhæng mellem forventninger og reaktioner beskrives også inden for en stressforståelse kaldet ”Cognitive Activation Theory of Stress (CATS). 

Ifølge CATS skaber man positive som negative forventninger til en forandring (eller anden potentielt stressende situation) ud fra, hvordan man vurderer forandringen. Vurderingen bygger bl.a. på de erfaringer, man har fra tidligere, lignende situationer. 

De forventninger, man skaber, har en betydning for, hvordan man reagerer på forandringen, ligesom konsekvenserne af forandringen danner nyt erfaringsgrundlag for at vurdere fremtidige, lignende situationer.

Læs mere om CATS under kampagnen ”Fra stress til trivsel” 

Forandringer og stress 

Forandringer kan sætte arbejdspladsen og arbejdsmiljøet under pres og opfattes som stressende. 

Når man opfatter noget som stressende, vil man naturligt forsøge at forebygge, undgå eller kontrollere det gennem forskellige strategier, de såkaldte copingstrategier. 

Nogle personer fokuserer på selve problemet og vil fx søge information ved at tale med andre om det, lave handlingsplaner eller søge løsning gennem et kompromis. 

Andre fokuserer mere på de følelsesmæssige reaktioner eller forsøger at undvige og ignorere problemet fx ved at undgå at tale om det. 

Et studie af en fusion mellem to virksomheder viser, at de medarbejdere, som havde fokus på at løse problemerne, havde en højere grad af jobtilfredshed. Disse medarbejdere identificerede sig også mere med den nye organisation end de medarbejdere, som forsøgte at undvige problemerne. 

På baggrund af studiet konkluderer forskerne, at medarbejdere, der anvender problemfokuserede copingstrategier, generelt vil tilpasse sig bedre til en stressende situation som fx en forandring. Hvis man derimod anvender en copingstrategi, der består i at undvige problemet, kan det forringe ens tilpasning til situationen.

Kilder til denne side: 
Kiefer, 2005
Oreg et al., 2011
Bartunek et al., 2006
Walker et al. 2007 - tværsnit
Wiezer et al., 2011


Se den fulde kildebeskrivelse i litteraturlisten på siden om videngrundlaget

 

Oprettet d. 5. jan 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

 • En ny måde at arbejde på

  Åben kommunikation fra ledelsen og større indflydelse på opgaverne har gjort en omfattende forandring nemmere for de 200 medarbejdere på Coloplast i Thisted.

  Læs mere
 • Indflydelse gav ro i maven

  Medarbejderne i Voksenhandicap i Aarhus Kommune har sammen med ledelsen både udarbejdet og forkastet en ny organisationsplan. De er med ved bordet, hver gang beslutninger om organisering af arbejdet skal træffes.

  Læs mere
 • Plads til at tale om det

  Medarbejderne i Brønderslev Distributionscenter har for første gang nogensinde oplevet fyringsrunder. God kommunikation fra ledelsen og blandt medarbejderne har hjulpet de ansatte igennem hele tre af slagsen.

  Læs mere
Læs mere