Retfærdighed og forandringer

Når en forandringsproces bliver håndteret retfærdigt, vil medarbejdernes reaktioner på forandringen ofte være mere positive. 

Retfærdighed er en vigtig faktor for det psykosociale arbejdsmiljø i virksomheden. Det gælder også, når det handler om organisationsforandringer. 

Når medarbejdere oplever, at en forandring er blevet håndteret retfærdigt, vil deres reaktioner på forandringen og i forhold til organisationen generelt være mere positive. 

Fire former for retfærdighed 

Man kan tale om fire former for retfærdighed: 
 • Fordelingsretfærdighed: handler om resultatet, fx om hvorvidt det, man modtager, afspejler den indsats, man har gjort, dvs. om det er berettiget præstationen taget i betragtning. 
 • Procedureretfærdighed: handler om den proces, der leder til resultatet, fx om hvorvidt man har haft indflydelse og procedurerne har været fri for uligheder.  
 • Interaktionsretfærdighed: handler om, hvorvidt man bliver behandlet med fx værdighed og respekt. 
 • Informationsretfærdighed: handler om, hvorvidt ledelsen har været ærlig i sin kommunikation og haft fornuftige forklaringer på procedurerne.  

Proces og retfærdighed 

Når medarbejderne oplever procedureretfærdighed, så styrker det deres jobtilfredshed og engagement i virksomheden. Tilsvarende reducerer det deres intentioner om at forlade arbejdspladsen. Det fremgår af flere studier:  

 • Et studie af en fusion mellem to virksomheder viser, at medarbejdere, som oplevede retfærdighed, i højere grad identificerede sig med den nye fusionerede virksomhed. Disse medarbejdere var også mere tilfredse med deres job. 

 • En undersøgelse af et frasalg af en del af en større virksomhed viser, at de medarbejdere, som oplevede procedureretfærdighed, i højere grad udviklede engagement i organisationen og tillid til virksomhedens nye ejere. Ledelsens kommunikation bidrog også til udviklingen af medarbejdernes engagement. Når medarbejderne oplevede, at ledelsen kommunikerede på en måde, der hjalp dem til at forstå omstændighederne ved frasalget, så oplevede de også retfærdighed i forbindelse med proceduren, både i forhold til selve frasalget og i forhold til de fyringer som blev foretaget.

Ledere og ledelse 

Også ledernes oplevelse af retfærdighed har betydning.  Et studie viser, at de ledere, som oplevede, at virksomhedens afskedigelsesprocedurer var uretfærdige, var mindre effektive i deres ledelse af forandringen.  

En anden undersøgelse viser, at ledere, som oplevede, at de fyrede medarbejdere blev behandlet uretfærdigt og identificerede sig med dem, selv havde en lavere jobtilfredshed, arbejdsmotivation og tilfredshed med udviklingsmulighederne i arbejdet.

Læs mere om konsekvenser for mellemlederen

Hvad skaber retfærdighed? 

Hvad kan medvirke til, at medarbejderne oplever retfærdighed i forbindelse med en forandring i virksomheden? Det er undersøgt i en analyse, som overordnet viser: 

 • Hvis man oplever en god kvalitet i ledelsens kommunikation (timing, nøjagtighed og tiltrækkelighed), og at der er overensstemmelse mellem udmeldinger om processen og ledelsens adfærd, oplever man retfærdighed i forhold til interaktionen og informationen. 

  Læs mere om god kommunikation i forandringsprocesser 

Retfærdighed og tillid 

Retfærdighed har en betydning for medarbejdernes tillid. Når medarbejdernes oplever retfærdighed i forandringer, udvikler de i højere grad tillid til ledelsen. 

Læs mere om tillid og forandringer 

Kilder til denne side: 

Fedor et al., 2006 
Wanberg og Banas, 2000
Colquitt, 2001
Blau, 2007
Amiot et al., 2007
Kernan & Hanges, 2002 (tværsnit) (nyt link)
Wiesenfeld, 2000
Fried, 1996
Gopinath & Becker, 2000
Saunders et al, 2002 


Se den fulde kildebeskrivelse i litteraturlisten på siden om videngrundlaget

 

 

Oprettet d. 5. jan 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

 • En ny måde at arbejde på

  Åben kommunikation fra ledelsen og større indflydelse på opgaverne har gjort en omfattende forandring nemmere for de 200 medarbejdere på Coloplast i Thisted.

  Læs mere
 • Indflydelse gav ro i maven

  Medarbejderne i Voksenhandicap i Aarhus Kommune har sammen med ledelsen både udarbejdet og forkastet en ny organisationsplan. De er med ved bordet, hver gang beslutninger om organisering af arbejdet skal træffes.

  Læs mere
 • Plads til at tale om det

  Medarbejderne i Brønderslev Distributionscenter har for første gang nogensinde oplevet fyringsrunder. God kommunikation fra ledelsen og blandt medarbejderne har hjulpet de ansatte igennem hele tre af slagsen.

  Læs mere
Læs mere