Følelser og forandringer

Når der sker forandringer i en virksomhed, kan medarbejdernes følelsesmæssige reaktioner på forandringerne være både negative og positive. 

Forandringer øger sandsynligheden for, at man som medarbejder oplever omstændigheder, som kan være både udfordrende og potentielt skadelige eller truende. Derfor relaterer forandringer sig til følelser. 

De negative følelsesmæssige reaktioner er fx vrede, mistillid og frustration. Eksempler på positive følelser kan være, når man er tilfreds med forandringen, og når man engagerer sig følelsesmæssigt. Forskningen har dog hovedsagelig fokuseret på negative følelser. 

Positive og negative følelser på samme tid 

Følelser i forbindelse med forandringer kan knytte sig både til forandringen og til selve arbejdet, dvs. arbejdsopgaven, personlige situationer, sociale relationer og forhold i organisationen. 

Negative og positive følelser kan derfor eksistere samtidig, men være relateret til forskellige begivenheder. Man kan fx være skuffet over den måde, ledelsen behandler medarbejderne på og samtidig være glad for, at man selv får mere interessante arbejdsopgaver. Særligt de dele af en forandring, som giver medarbejderne mulighed for personlig udvikling, opleves positivt. 

Når medarbejdere oplever negative følelser i forbindelse med en forandring, betyder det ikke nødvendigvis, at de også modsætter sig eller modarbejder forandringen. 

Medarbejdernes følelser – både de positive og de negative – kan derimod ses som gode input til at justere en forandringsproces til det bedre. 

Tre skridt kan hjælpe til at forstå, hvordan medarbejdernes følelser kan anvendes konstruktivt i ledelsen af forandringer: 

 • Beskriv følelserne, fx hvilke følelser der er tale om, og om de er forskellige i de enkelte grupper på arbejdspladsen 
 • Forklar følelserne, fx ved at sætte ord på hvad følelserne handler om, og hvad årsagerne til følelserne er 
 • Håndter følelserne, fx ved at tale om hvad I kan lære af følelserne for at forbedre forandringsprocessen. 

De forskellige følelser bør håndteres forskelligt. Der er fx forskel på, om der er tale om vrede i forhold til ikke-arbejdsrelaterede processer, eller om der er tale om skuffelse og mistillid til organisationen.

Negative følelser kan smitte 

En medarbejders følelsesmæssige reaktioner på forandringer kan have en afsmittende effekt på de øvrige medarbejdere i en arbejdsgruppe. Fx kan en person eller gruppe påvirke en anden person eller gruppe ved bevidst eller ubevidst at fremkalde følelser eller holdninger.  

Vedvarende forandringer har større konsekvenser 

Et studie viser, at der er en sammenhæng mellem vedvarende forandringer og medarbejdernes negative følelser. 

Når medarbejderne i studiet gennemgik vedvarende forandringer, oplevede de forringelser på tre områder: 

 • arbejdsbetingelser (arbejdspres, afbrydelser, nødvendig information, mulighed for at arbejde effektivt) 
 • personlig status (jobsikkerhed, at kunne imødekomme de professionelle krav i fremtiden) 
 • måden de blev behandlet på af organisationen (respekt, ledelsens anerkendelse, retfærdighed og støtte). 

De medarbejdere, der oplevede disse forringelser, havde samtidig flere negative følelser. De negative følelser førte til, at medarbejderne havde manglende tillid til ledelsen generelt og trak sig, dvs. ønskede at forlade virksomheden, havde faldende motivation og indsats. 

Kilder til denne side :
Kiefer, 2005
Oreg et al., 2011
Bartunek et al., 2006 – tværsnit 
Wiezer et al., 2011
Kiefer, 2005 – tværsnit


Se den fulde kildebeskrivelse i litteraturlisten på siden om videngrundlaget for skabgodeforandringer.dk

 

Oprettet d. 5. jan 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

 • En ny måde at arbejde på

  Åben kommunikation fra ledelsen og større indflydelse på opgaverne har gjort en omfattende forandring nemmere for de 200 medarbejdere på Coloplast i Thisted.

  Læs mere
 • Indflydelse gav ro i maven

  Medarbejderne i Voksenhandicap i Aarhus Kommune har sammen med ledelsen både udarbejdet og forkastet en ny organisationsplan. De er med ved bordet, hver gang beslutninger om organisering af arbejdet skal træffes.

  Læs mere
 • Plads til at tale om det

  Medarbejderne i Brønderslev Distributionscenter har for første gang nogensinde oplevet fyringsrunder. God kommunikation fra ledelsen og blandt medarbejderne har hjulpet de ansatte igennem hele tre af slagsen.

  Læs mere
Læs mere