Vi reagerer forskelligt

Medarbejdere reagerer forskelligt, når der sker forandringer på deres arbejdsplads. For nogle er forandringerne positive, mens de for andre er negative. 

Når der skal ske forandringer i en virksomhed, har medarbejdere forskellige forventninger til processen, og hvad der kommer ud af forandringen. Ligeledes har medarbejderne forskellige ressourcer til at håndtere forandringen. Begge dele har betydning for, hvordan de reagerer på forandringen. 


Medarbejdernes reaktioner afhænger af:

 • om de ser forandringen som gavnlig eller skadelig for dem selv 
 • personlige faktorer, fx deres alder og køn, og måden de håndterer udfordrende eller stressende situationer 
 • organisatoriske faktorer, fx medarbejdernes muligheder for at bruge deres forskellige kompetencer, graden af selvbestemmelse i arbejdet og virksomhedens kultur 
 • forandringsprocessens kvalitet og måde at blive implementeret på 
 • selve forandringens indhold 

Hvad betyder forandringer på arbejdspladsen for den enkelte medarbejder? Se interview med professor i arbejds- og organisationspsykologi Karina Nielsen.

Forventninger

Medarbejdernes forventninger til, om forandringen er positiv eller negativ for dem selv, har betydning for, om de accepterer den eller modsætter sig den. Hvis medarbejderne regner med, at forandringen vil komme dem til gavn, vil de være mere positivt stemt over for den. 

Medarbejdernes forventninger til forandringer afhænger både af de personlige og de organisatoriske ressourcer. Ifølge stressteorien Cognitive Activation Theory of Stress (CATS) baseres medarbejdernes forventninger på deres erfaringer, fx hvordan den enkelte og organisationen tidligere har håndteret en stressende situation, som en forandringsproces kan være.

Læs om teorien CATS og forventningers betydning for stress under temaet om stress

Ressourcer 

Både medarbejdernes personlige ressourcer og organisationens ressourcer kan have betydning for, om medarbejderne oplever, at en forandring styrker eller svækker deres position i virksomheden. 

Tillid 

Medarbejdere, som har tillid til at ledelsen kan tage kvalificerede beslutninger, og som har tillid til ledelsens begrundelse for at gennemføre forandringer, udviser en mindre grad af modstand mod forandringerne. Dette gælder både i forhold til deres følelser, tanker og handlinger i forhold til forandringen. Det viser et studie. Forskerne foreslår på baggrund af deres resultater, at der under forandringer kan være forøget værdi i, at lederne skaber en tillidsfuld relation til medarbejderne.

 

Retfærdighed 

Når medarbejdere oplever, at en forandring er blevet håndteret retfærdigt, vil deres reaktioner på forandringen og i forhold til organisationen generelt være mere positive.

 

Reaktioner: følelser, tanker, handlinger 

Medarbejdere reagerer på forandringer med både følelser, tanker og handlinger. Alle tre dele kan have betydning for, hvilke konsekvenser forandringerne har for medarbejderne, og i hvilken grad forandringen lykkes. Det er vigtigt at anerkende disse forskellige reaktioner og tage hånd om dem i forandringsprocessen.

De følelser, tanker og handlinger, der opstår i forbindelse med forandringer, hænger naturligvis sammen. De præsenteres dog separat i artiklerne herunder for at skabe et overblik over de tre elementer.

 

Kilder til denne side: 
Oreg, 2011
Svensen et al., 2007
Wiezer et al., 2011
Oreg, 2006
Saksvik et al., 2007


Se den fulde kildebeskrivelse i litteraturlisten på siden om videngrundlaget

 

Oprettet d. 5. jan 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

 • En ny måde at arbejde på

  Åben kommunikation fra ledelsen og større indflydelse på opgaverne har gjort en omfattende forandring nemmere for de 200 medarbejdere på Coloplast i Thisted.

  Læs mere
 • Indflydelse gav ro i maven

  Medarbejderne i Voksenhandicap i Aarhus Kommune har sammen med ledelsen både udarbejdet og forkastet en ny organisationsplan. De er med ved bordet, hver gang beslutninger om organisering af arbejdet skal træffes.

  Læs mere
 • Plads til at tale om det

  Medarbejderne i Brønderslev Distributionscenter har for første gang nogensinde oplevet fyringsrunder. God kommunikation fra ledelsen og blandt medarbejderne har hjulpet de ansatte igennem hele tre af slagsen.

  Læs mere
Læs mere