Konsekvenser for organisationen

Konsekvenser for organisationen 

Forandringer kan have konsekvenser for den enkelte medarbejder. Men også på det organisatoriske niveau kan forandringer have konsekvenser. Konsekvenserne på begge niveauer kan være både positive og negative. Det er derfor ikke ligegyldigt, hvordan en forandring bliver implementeret. Med en god forandringsproces har organisationen bedre muligheder for at reducere de negative konsekvenser og skabe gode forandringer. 

Organisationens sundhed 

På samme måde som et individ kan betragtes som sundt, kan også en organisation være mere eller mindre sund. En sund organisation kan beskrives som en organisation, der når sine mål. 

Jobusikkerhed 

En af de centrale faktorer, som kan påvirke en organisations sundhed, er jobusikkerhed. 

 • På det organisatoriske niveau kan jobusikkerhed hænge sammen med: forringede relationer til kolleger og ledere 
 • lavere jobtilfredshed 
 • mindre grad af tillid til organisationen 
 • mindre engagement i organisationen 
 • højere fravær 
 • intention om at forlade arbejdspladsen 
 • forringet sikkerhedsadfærd (bryde reglerne for at udføre arbejdet, manglende tid til at overholde sikkerhedsregler osv.) 

Fra individuelle til organisatoriske konsekvenser 

Konsekvenserne for den enkelte medarbejder er ikke kun individuelle. De har også betydning for organisationens sundhed på både kort og lang sigt. 

Eksempelvis kan medarbejdernes fravær have en direkte sammenhæng med organisationens ydeevne og øgede udgifter. Tilsvarende kan fraværet have en indirekte sammenhæng med organisationens produktivitet gennem underbemanding, overbelastning af raske medarbejdere og udgifter til vikarer.

Medarbejdernes reaktioner på en forandring kan også spille en rolle for den organisatoriske sundhed. Fx kan medarbejdernes negative adfærdsreaktioner have betydning for organisationens produktivitet. 

 • Fravær 
 • Sygenærvær, dvs. at medarbejdere går på arbejde, selvom de er syge 
 • Negativ omtale/ry 
 • Medarbejderudskiftning 
 • Mobning 
 • Negativt arbejdsklima 
 • Reduceret produktivitet 
 • Reduceret kvalitet i produktet 
 • Langtidssygefravær 
 • Negativ omtale og dermed ringere tiltrækning af ny arbejdskraft

Medarbejderudskiftning 

En forandring kan føre til, at virksomheden oplever uønsket medarbejderudskiftning. Det udgør en omkostning både i forhold til nye ansættelser (opslag, ansættelsesprocedure, introduktion af nye medarbejdere, træning og uddannelse) og mistet know-how. I yderste konsekvens kan en høj medarbejderudskiftning skabe et ry, som gør det sværere for virksomheden at tiltrække ny arbejdskraft 

 

Kilder til denne side:

Kieselbach et al, 2009
Probst, 2005 (tværsnit) 
Sverke, 2002
Størseth, 2006 
Probst and Brubaker, 2001

Se den fulde kildebeskrivelse i litteraturlisten på siden om videngrundlaget
 

Oprettet d. 27. nov 2015

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

 • En ny måde at arbejde på

  Åben kommunikation fra ledelsen og større indflydelse på opgaverne har gjort en omfattende forandring nemmere for de 200 medarbejdere på Coloplast i Thisted.

  Læs mere
 • Indflydelse gav ro i maven

  Medarbejderne i Voksenhandicap i Aarhus Kommune har sammen med ledelsen både udarbejdet og forkastet en ny organisationsplan. De er med ved bordet, hver gang beslutninger om organisering af arbejdet skal træffes.

  Læs mere
 • Plads til at tale om det

  Medarbejderne i Brønderslev Distributionscenter har for første gang nogensinde oplevet fyringsrunder. God kommunikation fra ledelsen og blandt medarbejderne har hjulpet de ansatte igennem hele tre af slagsen.

  Læs mere
Læs mere