Ændrede relationer

Forandringer kan påvirke de sociale relationer mellem de ansatte i virksomheden. 

De sociale relationer mellem de ansatte kan blive påvirket både positivt og negativt i forbindelse med en forandringsproces. 

Konflikter

Forandringer skaber som regel usikkerhed blandt de ansatte. Det kan øge konflikterne i virksomheden. 

Eksempelvis kan der i forbindelse med nedskæringer opstå konkurrence mellem ansatte, der kæmper om de samme stillinger. Det kan især være et problem, hvis det ikke er klart for medarbejderne, hvilke kriterier ledelsen lægger til grund for nedskæringerne. 

Længere forandringsprocesser kan medføre flere konflikter medarbejderne imellem, hvilket kan føre til mindre jobtilfredshed. Ligeledes kan der opstå flere konflikter mellem medarbejdere og ledere, som igen kan føre til både mindre jobtilfredshed og øget sygefravær hos medarbejderne. 

Social støtte 

Forandringer i en virksomhed kan medføre et øget behov for social støtte hos de ansatte. Både kolleger, gruppen, ledelsen og organisationen som helhed er kilder til den sociale støtte. God social støtte kan hjælpe de ansatte med at håndtere organisatoriske forandringer. 

Social støtte er en vigtig ressource, som kan være med til at mindske medarbejdernes oplevelse af stress og belastninger i forbindelse med en forandring. 

Forandringer kan medføre, at medarbejdere søger støtte hos hinanden. Dette kan have en positiv effekt på de sociale relationer mellem medarbejderne. 

Læs mere om hvordan medarbejderne i gruppen kan støtte hinanden 

Mindre støtte fra ledelsen 

Medarbejdere kan føle, at støtten fra deres nærmeste leder bliver mindre i forbindelse med forandringer. 

Længerevarende forandringer kan føre til mindre støtte fra ledelsen, som igen kan føre til lavere jobtilfredshed og arbejdsdedikation samt højere sygefravær og følelsesmæssig udmattelse hos medarbejderne. 

 

Anbefaling

Afdæk på forhånd, hvilke muligheder og risici der kan være forbundet med forandringen i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Udarbejd i arbejdsmiljøorganisationen og i samarbejde med andre relevante aktører en prioritereret plan for gennemførelse af nødvendige tiltag til at udvikle de positive elementer og imødegå potentielle risici.

Overvej om værktøjer om fx arbejdspladsvurdering kan understøtte en god proces.

Anbefaling nr. 2 fra pjecen: "Et godt psykisk arbejdsmiljø – når der sker forandringer på arbejdspladsen" 

 

Kilder til denne side:

Wiezer et al., 2012 
Väänänen et al., 2004
Fugate et al., 2002
Wiezer et al., 2011 


Se den fulde kildebeskrivelse i litteraturlisten på siden om videngrundlaget
 

Oprettet d. 5. jan 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

 • En ny måde at arbejde på

  Åben kommunikation fra ledelsen og større indflydelse på opgaverne har gjort en omfattende forandring nemmere for de 200 medarbejdere på Coloplast i Thisted.

  Læs mere
 • Indflydelse gav ro i maven

  Medarbejderne i Voksenhandicap i Aarhus Kommune har sammen med ledelsen både udarbejdet og forkastet en ny organisationsplan. De er med ved bordet, hver gang beslutninger om organisering af arbejdet skal træffes.

  Læs mere
 • Plads til at tale om det

  Medarbejderne i Brønderslev Distributionscenter har for første gang nogensinde oplevet fyringsrunder. God kommunikation fra ledelsen og blandt medarbejderne har hjulpet de ansatte igennem hele tre af slagsen.

  Læs mere
Læs mere