Hvad er forandringer? 

Omstruktureringer, fusioner og andre typer forandringer er et grundvilkår, som virksomheder må forholde sig til.

Forandringer som vilkår

Store og små forandringer er en fast bestanddel af hverdagen i de fleste virksomheder, og de fleste mennesker på arbejdsmarkedet vil før eller siden komme til at opleve en eller anden form for forandring. Det kan være forandringer, som eksempelvis indebærer omstrukturering, flytning eller fusion, men det kan også være indførelsen af nye systemer eller tekniske hjælpemidler.  

De forandringer, som dette tema beskæftiger sig med, er organisatoriske forandringer, som involverer store dele af virksomheden, evt. hele afdelinger, og som er langt mere omfattende end almindelige dag-til-dag forandringer.

Hør professor i arbejds- og organisationspsykologi, Karina Nielsen fortælle om forandringer.

Typer af forandringer

Der findes flere forskellige typer af omfattende organisatoriske forandringer. En forandring kan for eksempel omfatte:

  • Flytning: Aktiviteterne forbliver i samme virksomhed, men virksomheden flyttes til et andet sted i landet.
  • Offshoring/udflytning: Virksomhedens aktiviteter flyttes udenfor landets grænser.
  • Outsourcing: Virksomhedens aktiviteter udliciteres til et andet selskab i samme land.
  • Konkurs/lukning: Virksomheden lukker eller går konkurs af økonomiske årsager.
  • Fusion/overtagelse: To virksomheder fusioneres, eller en virksomhed foretager opkøb, hvilket medfører interne omstruktureringer.
  • Intern omstrukturering: Virksomheden foretager en intern omstrukturering, f.eks. en jobreduceringsplan.
  • Forretningsudvidelse: Virksomheden udvider sine forretningsaktiviteter og ansætter nye medarbejdere.

Forandringers betydning for arbejdsmiljøet

Undersøgelser viser, at forandringer har betydning for medarbejdernes psykosociale arbejdsmiljø og helbred både før, under og efter forandringen.

Forandringer kan være positive og til gunst for både medarbejdere og ledelse, men forandringer kan også sætte arbejdspladsen og det psykiske arbejdsmiljø under pres. Derfor er det vigtigt, at forandringerne gennemføres og håndteres på en velovervejet og god måde.

Læs også artiklerne:

 

 

Fakta om forandringer

Her kan du finde flere fakta om forandringer:

 

Kilder til denne side: Wiezer et al., 2011Kieselbach, 2009Wiezer, 2011Oreg, 2011Eurofound, 2012.

Se den fulde kildebeskrivelse i litteraturlisten på siden om videngrundlaget for skabgodeforandringer.dk

Oprettet d. 5. jan 2016