Hold øje med processen

Ved at overvåge forandringsprocessen kan virksomheden bedre tilpasse undervejs.

Hold øje med processen 

En forandringsproces kan i sig selv indeholde forandringer, og nye situationer opstår. Det er derfor vigtigt at følge processen og holde øje med, hvordan forandringen forløber og bliver håndteret. Det giver mulighed for at tilpasse og justere undervejs. 

Hvad kan være vigtigt at holde øje med under en forandringsproces? Forskere peger på forskellige områder: 

 1. Medarbejdernes oplevelse af, hvad forandringen betyder for dem

  Det er vigtigt at få viden om, hvordan medarbejderne oplever forandringen i forhold til fx deres opgaver, ansvar, indflydelse og anerkendelse. Jo større betydning en forandring har for den enkeltes arbejde, jo større effekt vil forandringen have på den enkelte medarbejder.  Det viser forskningen generelt. 
 2. Faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø

  Forandringer medfører ofte jobusikkerhed, forhøjede jobkrav og ændrede sociale relationer. Disse arbejdsmiljøfaktorer kan have betydning både for den enkelte medarbejder og for organisationen som helhed.  Det er derfor vigtigt at holde øje med, om faktorerne bliver påvirket, så man kan gribe ind. 
 3. Forskellige reaktioner

  Medarbejdere reagerer forskelligt på en forandring, og deres måde at håndtere den på kan have betydning for, hvordan de tilpasser sig forandringen. Det kan være en god ide at have information herom, allerede inden forandringen indledes og bruge denne viden til at støtte medarbejderne fx gennem coaching og kommunikation.
 4. Organisationens håndtering af forandringen 

  Ved at holde øje med, hvordan medarbejderne oplever, at selve forandringsprocessen forløber, kan man identificere, hvor eventuelle problemer findes og adressere dem. Det kan fx være i forhold til den kommunikation og støtte, medarbejdernes oplever i forbindelse med forandringen, og hvorvidt de bliver involveret i processen. 
 5. Medarbejdernes helbred og trivsel 

  Overvågning af medarbejdernes helbred og trivsel er også en vigtig del af en forandringsproces. Det kan fx ske ved at overvåge medarbejdernes jobtilfredshed og stress, sygefraværet, medarbejderudskiftningen og produktiviteten. Formålet er bl.a. at reducere medarbejdernes oplevelse af stress og hjælpe dem med at håndtere forandringen.  

Hvordan holder man øje med en forandringsproces? 

Det behøver ikke være en stor og ny opgave at overvåge virksomhedens forandringsproces. 

Traditionelle APV-redskaber (arbejdspladsvurdering) som spørgeskemaer og diskussioner i små grupper kan være en god mulighed. Man kan evt. benytte arbejdspladsens sædvanlige APV-spørgeskema og tilføje relevante spørgsmål om forandringen. Ligeledes kan man i forbindelse med forandringsprocessen indføre jævnlige dialogmøder, hvor medarbejderne kan komme med input og information om, hvordan processen går. 

Det kan være en god ide at gennemføre overvågningen som en hyppigere APV, så eventuelle tilpasninger kan gennemføres ved behov. Overvågningen kan ligeledes gennemføres i forskellige faser af forandringen 

Fx kan det bl.a. være nyttigt at indsamle viden, allerede inden forandringsprocessen går i gang. Så skaber man et godt sammenligningsgrundlag for den senere løbende overvågning 

Evaluer og tag ved lære 

Når forandringen er gennemført, er det en god ide at evaluere, hvordan det er gået. Det giver virksomheden mulighed for at lære af processen og på den måde være bedre forberedt på kommende forandringer.

 

Kilder til denne side:

Wiezer et al., 2011
Kiselbach, 2009


Se den fulde kildebeskrivelse i litteraturlisten på siden om videngrundlaget
 

Oprettet d. 6. jan 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

 • En ny måde at arbejde på

  Åben kommunikation fra ledelsen og større indflydelse på opgaverne har gjort en omfattende forandring nemmere for de 200 medarbejdere på Coloplast i Thisted.

  Læs mere
 • Indflydelse gav ro i maven

  Medarbejderne i Voksenhandicap i Aarhus Kommune har sammen med ledelsen både udarbejdet og forkastet en ny organisationsplan. De er med ved bordet, hver gang beslutninger om organisering af arbejdet skal træffes.

  Læs mere
 • Plads til at tale om det

  Medarbejderne i Brønderslev Distributionscenter har for første gang nogensinde oplevet fyringsrunder. God kommunikation fra ledelsen og blandt medarbejderne har hjulpet de ansatte igennem hele tre af slagsen.

  Læs mere
Læs mere