Når en heltidssygemelding er nødvendig

Når en medarbejder mistrives i en sådan grad, at personen skal sygemeldes på fuld tid, sætter det både medarbejder og arbejdsplads i en svær situation. Det er afgørende, at man starter en dialog op om mulighederne for medarbejderens tilbagevenden hurtigst muligt.

 
Når en medarbejder må sygemeldes på fuld tid, sker der ofte det, at både arbejdsplads og medarbejder bliver ramt af en tvivl om, hvornår og hvordan det giver bedst mening for alle, at medarbejderen vender tilbage til arbejdet og sit tidligere ansvarsområde.  

For medarbejderen kan usikkerheden handle om, hvordan der tages hånd om de arbejdsopgaver, han eller hun tidligere dækkede, og hvilken belastning det måtte være for kollegerne. Det gør det svært for personen at tage det nødvendige hensyn til eget helbred og give en realistisk vurdering af, hvornår han eller hun er klar til at vende tilbage.  

For arbejdspladsen og nærmeste leder vil medarbejderens fravær betyde, at der mangler de nødvendige ressourcer for at få opgaverne løst i den kvalitet og det omfang, der er forventningen.

Chefpsykolog i Psykiatrifonden Michael R. Danielsson giver her et par anbefalinger.

 1. Dialog om tilbagevenden til arbejdet

  Det er afgørende, at begge parter så tidligt som muligt starter en dialog op omkring mulighederne for medarbejderens tilbagevenden.
  Det skal selvfølgelig gøres under hensyn til, at medarbejderen skal blive rask.

  For de fleste giver det mening at vende tilbage i et begrænset omfang tidsmæssigt og med et begrænset ansvar til at starte med.  

  Når det lykkes at inddrage den sygemeldte på en hensyntagende måde, bidrager det både til, at mindske medarbejderens bekymringer og tvivl, men samtidig øger det sandsynligheden for at medarbejderen kan fastholdes.

  Hvis problemet er forårsaget af et usundt psykisk arbejdsmiljø pga. for eksempel svære kollegiale konflikter eller manglende tillid til ledelsen, så er det som medarbejder vigtigt at gøre op med sig selv, eventuelt gennem professionel rådgivning, om det er det rigtige for vedkommende at vende tilbage til arbejdspladsen.

  Som det fremgår af de gode råd til medarbejderen, til kollegerne og til lederen, er de afgørende parametre tillid, tryghed og tålmodighed. 

 2. Vigtigt at være en del af fællesskabet

  Mange oplever, at det at stå uden for arbejdslivet, selv i en kortere periode, medfører tvivl om, hvor ’klar’ man skal være for at kunne bidrage.

  På arbejdspladsen bliver man i tvivl om, hvor meget man skal afvente en bedring, eller hvor meget man skal gå aktivt ind og søge en aftale om, hvornår og i hvilket omfang medarbejderen igen kan inddrages i arbejdet og opgavernes udførelse.  

  Medarbejderen må ikke opleve at føle sig presset til at skulle tilbage på arbejdet, men det er vigtigt, at medarbejderen oplever at være en del af fællesskabet og blive inddraget i et omfang, der er muligt.  

  Arbejdspladsen og medarbejderen skal i fællesskab forpligte hinanden til at skabe rammerne og sikre en tilbagevenden, der tager hensyn til medarbejderens behov og ønsker og samtidig sikrer en fornuftig opgaveløsning for virksomheden.  

  Kilde: Chefpsykolog Michael R. Danielsen, Psykiatrifonden.  

Læs også artiklen:

 

Sidst opdateret d. 27. okt 2016

Værktøjer

Læs mere

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere