Før en sygemelding

Når en medarbejder mistrives men stadig ikke har behov for en sygemelding, er der en række ting, som er vigtige, at arbejdspladsen tager hånd om for at fastholde medarbejderen.

Chefpsykolog i Psykiatrifonden Michael R. Danielsson giver her et par anbefalinger.  

 1. Find balance mellem krav og ressourcer

  De fleste virksomheder kan genkende, at medarbejdere af og til oplever, at de i perioder er under arbejdspres og har svært med at nå deres arbejdsopgaver på en tilfredsstillende måde.

  Alle erfaringer peger på, at det forebygger mistrivsel og stress, hvis arbejdspladsen løbende sikrer, at der er en god balance mellem arbejdets krav og de tidsmæssige og faglige ressourcer, den enkelte medarbejder har.

  Det handler om kontinuerlig dialog omkring balancen mellem krav og ressourcer, og det er altså en balance, der skal findes i fællesskab.
 2. Løbende forventningsafstemning

  Det er sjældent tilstrækkeligt at have en årlig status- eller medarbejderudviklingssamtale. Tværtimod. Det er i stigende grad nødvendigt at have løbende samtaler og forventningsafstemninger, hvor man sikrer en balance mellem de forventninger der er til den enkelte medarbejder, og medarbejderens evner og muligheder for at kunne indfri kravene.

  Det handler om at kunne sikre en løbende forventningsafstemning, hvor medarbejderen føler sig hørt og set, og lederen samtidig kan sikre at opgaverne løses i forhold til de nødvendige krav om kvalitet og omfang.  

  Kilde: Chefpsykolog Michael R. Danielsen, Psykiatrifonden.    

Læs også artiklerne:

 

Sidst opdateret d. 5. jul 2016

Værktøjer

Læs mere

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere