Viden om fastholdelse

Det kan være en stor udfordring for virksomhedsdriften, når medarbejdere bliver ramt af stress, depression eller et fysisk handikap. Det kan give store menneskelige og økonomiske tab. Derfor skal man sætte ind i god tid med en effektiv fastholdelsespolitik, der sikrer, at medarbejderen ikke slipper arbejdspladsen og så vidt muligt kommer sig igen.

Når medarbejdere bliver sygemeldt med stress eller anden lidelse, er omkostningerne store for den enkelte og for virksomheden.

Det er fx de organisatoriske og strukturelle udfordringer ved at få de nødvendige opgaver løst.

Det er de økonomiske omkostninger ved at må udskyde leverancer, deadlines og indhente ressourcer såsom vikarer.

Det er de økonomiske omkostninger, hvis der skal rekrutteres og oplæres nye medarbejdere, og den lange periode, der går, før den nye medarbejder kan bidrage på højde med en erfaren medarbejder. 

Derfor er fastholdelse af medarbejdere med et fysisk eller psykisk handikap afgørende for alle parter. Jo før man handler, desto bedre. Det giver mindst mulig forstyrrelse i forhold til virksomheden og i forhold til medarbejderens trivsel.

Chefpsykolog i Psykiatrifonden, Michael R. Danielsen, giver her bud på, hvordan I bedst kan gribe til handling i tre forskellige situationer:

Grib ind, før en sygemelding er nødvendig

Når en deltidssygemelding er nødvendig

Når en heltidssygemelding er nødvendig 

 

Læs også: Fakta om danskere med funktionsnedsættelser

 

Værktøjer

Læs mere

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere