Kolleger skal være opsøgende og bekræftende

Det er ikke altid let at se, at en medarbejder kæmper med psykisk sygdom. Psykiske lidelser er samtidig et tabubelagt emne. Det er derfor svært for mange at vide, hvordan de skal imødekomme og snakke med deres psykisk sårbare kollega og hjælpe personen tilbage til en normal hverdag.

Stort set alle bliver slået af tvivl, når en kollega vender tilbage fra en sygemelding - tvivl om hvad man skal sige, hvad man kan spørge om, og hvad der i det hele taget er det rigtige at gøre.

Her er chefpsykolog for Psykiatrifonden, Michael R. Danielsens, fem gode råd til kollegerne:

 1. Vær opsøgende

  Den gyldne regel er, at det er langt bedre at gøre noget forkert end ikke at gøre noget. Vær derfor opsøgende over for din tilbagevendte kollega, selvom du ikke føler dig sikker på, hvad du skal sige.
 2. Stil spørgsmål

  Mange bliver fanget af tvivl om, hvad de kan tillade sig at spørge om, og hvad de ikke kan. Derfor spørger de desværre ikke. Den tilbagevendte kollega vil ofte på én og samme gang helst ikke skabe for meget opmærksomhed om sig selv og kan samtidig være usikker på, hvad kollegaerne tænker om det hele. Spørg derfor direkte og hav tillid til, at den anden nok skal sige fra, hvis de ikke kan, eller ikke har lyst til at svare.
 3. Giv tydelig feedback

  De fleste, der vender tilbage efter en sygemelding, vil være meget i tvivl om, hvor meget ansvar, og hvor mange opgaver, de kan påtage sig, men også hvor godt de klarer sig. Derfor er det vigtigt, at du som kollega giver en effektiv og konkret feedback. Det er ikke effektivt at sige: ”det er dejligt, du er tilbage”. Men det er til gengæld effektivt at sige: ”det er dejligt, du er tilbage, og at du har lavet det-og-det.”

  På den måde gør man sin feedback konkret for den anden. Det er altså vigtigt, at du giver feedback, ikke bare på opgaven, den tilbagevendte kollega løser, men også på hvordan du oplever kollegaen i løbet af arbejdsdagen. Det kan fx være, hvordan du oplever, at personen trives og fungerer med at være tilbage. Giv også gerne din feedback til nærmeste leder efter aftale med den tilbagevendte kollega. På den måde er du en god og støttende kollega.
 4. Giv støtte og anerkendelse

  De fleste bliver ramt af tvivl, usikkerhed og dårlig samvittighed, når de er fraværende gennem længere tid. Det er derfor afgørende, at du på en opsøgende og tydelig måde fortæller din tilbagevendte kollega, at det har betydning for dig, at de er tilbage. Gør opmærksom på, at du står til rådighed til spørgsmål eller andet. Og opsøg den tilbagevendte kollega regelmæssigt for at høre, om der er noget, du kan gøre for at hjælpe dem.
 5. Stil krav til din leder om tydelighed i aftaler og prioriteringer

  Selvom langt de fleste ledere ønsker at gøre det rigtige og hjælpe din tilbagevendte kollega godt på vej, er lederen også afhængig af dit input for at kunne skabe de bedst tænkelige rammer.

  Som kollega har du typisk en unik viden og indsigt i arbejdet, som kan understøtte lederens aftaler og prioriteringer.

  For langt de fleste arbejdspladser vil det være sådan, at fraværet af en kollega får betydning for kvaliteten i opgaveløsningen og i mængden af opgaver, der kan løses. Dette ved din fraværende kollega godt. Du hjælper derfor bedst ved at stille krav til lederen om, at konsekvensen af de indgåede aftaler omkring en tilbagevenden gøres tydeligt med fokus på, hvad det betyder for alles arbejde.  

Kilde: Chefpsykolog Michael R. Danielsen, Psykiatrifonden

Læs også artiklerne:

 

Oprettet d. 11. jan 2016