Undgå at fleksible tider udvikler sig til overarbejde og stress

Det er positivt for både virksomhed og den enkelte medarbejder at have fleksibilitet i arbejdstid og -sted, viser forskning. Men for nogle medarbejdere, fører det grænseløse arbejde, uden faste tider og steder, til lange arbejdsuger, dårlig søvn og stress. Det belaster helbred og privatliv. Løsningen kan være at indføre nogle faste strukturer i arbejdsugen.  

I dag behøver mange danskere bare en computer og en internetforbindelse for at udføre deres arbejde. Arbejdet kan foregå hjemme, i bilen eller endda i et andet land. Fleksibiliteten giver nye muligheder for, at medarbejderne kan tilrettelægge deres arbejdstider, så det skaber større balance i privatlivet og familien.  

Fleksibilitet i arbejdstid og -sted har derfor også vist sig generelt at øge tilfredsheden i virksomhederne, men for nogle medarbejdere, udvikler det grænseløse arbejde, uden faste tider og arbejdssteder, sig til overarbejde, dårlig søvn og stress. Medarbejderne tager flere opgaver på sig, end de kan klare på en normal arbejdstid, og lader arbejdet invadere og belaste privatlivet.      

 

Et spørgsmål til overvejelse

Hvordan kan I undgå, at arbejdet invaderer privatlivet og forårsager stress, uden at lave regler, der hæmmer fleksibiliteten?  

Skab holdepunkter og pauser i det grænseløse arbejde

Pauser fra arbejdet er en vigtig del af et godt arbejdsmiljø. De hjælper med, at vi kan opretholde koncentrationen og overskuddet både fysisk og mentalt. Pauserne er dog i fare for at forsvinde i det grænseløse arbejde.  

Ved at skabe holdepunkter i løbet af arbejdsugen og opdyrke fælles rytmer på arbejdspladsen, kan man sikre et kollegialt samvær på arbejdspladsen og forebygge, at de fleksible arbejdstider fører til et non-stoparbejde uden pauser og frirum. For eksempel kan man oparbejde fælles rutiner, vaner, pauser, normer og tilbagevendende kollegamøder.   

Kilde: Sunde arbejdsrytmer (BAR SoSu)

Sørg for kollegial sparring

Enearbejde med mange vanskelige situationer og dilemmaer kan være belastende for det psykiske arbejdsmiljø og gøre det sværere for medarbejderen at sætte grænser for arbejdstiden. Her kan det være en fordel, at medarbejderen får sparring fra ledere og kolleger og eventuelt også supervision. Det kan for eksempel være i socialpsykiatrien og på handikapområdet, hvor medarbejderne ofte arbejder hjemme hos borgerne og derfor ofte er alene med svære beslutninger.   

Kilde: Sunde arbejdsrytmer (BAR SoSu) 

Vær opmærksom på arbejdsbyrden

Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter kan overveje at føre en vis grad af supervision, for at sikre at medarbejdere ikke tager mere arbejde på sig, end hvad der er muligt at klare på en almindelig arbejdsuge.   

Kilde: Sunde arbejdsrytmer (BAR SoSu) 

Sæt en ramme i fleksibiliteten

Hvis man som virksomhed oplever, at medarbejderne ikke trives i det grænseløse arbejdsmiljø, kan man sætte en ramme i fleksibiliteten. Det kan for eksempel være en regel om, at det er lige meget om, man møder klokken 7 eller klokken 10, men derefter kræver det, at man har noteret det i kalenderen. Eller man kan have en generel regel om, at arbejdet foregår på arbejdspladsen med mindre andet er aftalt. På den måde kan man muligvis begrænse, at folk arbejder hjemme og lader arbejdsliv og privatliv flyde sammen.  

Kilde: Giv arbejdstiden et serviceeftersyn(Personaleweb)

 

Lange arbejdsuger kan øge risikoen for type 2 diabetes

Medarbejdere, som arbejder 55 timer eller mere om ugen, har øget risiko for type 2-diabetes sammenlignet med medarbejdere, der arbejder mellem 35 og 40 timer om ugen. Den øgede risiko gælder for medarbejdere med lav socioøkonomisk status, fx ufaglærte eller lønmodtagere, der arbejder i jobs, der kræver kort eller ingen uddannelse.


Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

 

Tendenser i det grænseløse arbejde

Arbejdstiderne er blevet langt mere fleksible og varierende, og det er i høj grad den ansattes eget ansvar, hvornår og hvor arbejdet finder sted. Den type organisering af arbejdet kaldes ”Det grænseløse arbejde” eller ”fleksibelt arbejde”.  

 

Tre tendenser i det grænseløse arbejde er:  

  • Fleksibel placering af arbejdstiden

  • Fleksible arbejdspladser.

  • Frit valg mellem kontoret eller andre arbejdssteder

  • Arbejdet organiseres efter personlige kompetencer og ved selvregulering  

Kilde: Professor Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Få mere viden om arbejdstider:

 

Af Bo Christensen

Oprettet d. 1. jan 0001

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere