Sådan planlægger du nat- og skiftearbejde

Lange, uregelmæssige og skæve arbejdstider påvirker sikkerheden på arbejdspladsen og helbredet hos medarbejderen. Problemerne kan dog til dels imødekommes med den rette planlægning og ved at minimere mængden af natarbejde.     

Når man skifter mellem at arbejde om dagen og arbejde om aftenen eller natten, forstyrrer det søvnen og den naturlige biologiske døgnrytme. Det kan påvirke vores helbred negativt og øger risikoen for blandt andet stress og hjertekarsygdom.  

Hyppige skift er bedre end ugentlige skift

Nogle medarbejdere foretrækker at have mange natvagter i træk, fx syv natvagter, i stedet for hurtigere skift, men det er faktisk mere belastende for kroppen end at have hyppigere skift. Hurtigt roterende skift med blot et til to døgn i træk med nattevagter resulterer i en mindre grad af døgnrytmeforstyrrelse end langsomt roterende skift, tre eller flere på hinanden følgende nattevagter.  

  • Et godt råd er derfor at have hyppige skift frem for længere perioder med aften-natarbejde.  

Skiftearbejde, der rykker med uret (fra dag til aften, fra aften til nat, fra nat til dag etc.), giver desuden bedre søvn end andre skift.  

Kilde: Natarbejde med færre gener (Pjece fra Personaleweb)  

Se professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Anne Helene Garde, fortælle om, hvordan natarbejde påvirker helbred og trivsel.

Videoen er et uddrag af en længere video. Se videoen i fuld længde

Indflydelse på arbejdstider giver gladere medarbejdere

En af de afgørende parametre, man kan skrue på, er medarbejderens egen indflydelse på arbejdstiden. Når skiftearbejdere har indflydelse på egne arbejdstider, bliver de mere tilfredse. Desuden oplever de ansatte bedre søvn, mindre behov for at slappe af efter en arbejdsdag, færre fysiske symptomer og bedre trivsel. Det viser forskning på medarbejdere indenfor sundheds- og plejesektoren.  

  • Et godt råd kan derfor være at lade medarbejderne have indflydelse på deres arbejdstider. 

Kilde: Natarbejde (I-BAR)

Forkort den lange arbejdsdag

Risikoen for ulykker på arbejdspladsen eller på vej hjem i bil er større, hvis man har 12-timers vagter end 8-timers vagter, viser forskning. Hvis man har været vågen i 17-19 timer i træk, har man faktisk dårligere reaktionsevne, der svarer til, hvis man havde en alkoholpromille på 0,5. 

  • Et godt råd er derfor at holde arbejdsvagterne på maksimum 8 timer.  

Lange arbejdstider er forbundet med en dårlig balance mellem arbejdsliv og privatliv og til dårlig psykisk velvære. Nogle undersøgelser tyder også på, at aften-, nat- og weekendarbejde har en negativ indflydelse på familielivet. 

Kilde: Natarbejde og Helbred, 2013 (Dansk Metal)  

Hold natarbejdet på et minimum

Som arbejdsgiver bør man overveje, om det er muligt at minimere mængden af natarbejde eller helt fjerne det. Hvis man kritisk gennemgår arbejdsfunktionerne, kan det mange gange være muligt at afskaffe en del af natarbejdet, for eksempel ved at automatisere eller helt afskaffe manuelt arbejde uden for normal arbejdstid.

En anden mulighed kan være at outsource natarbejde til lande, hvor arbejdet foregår i dagtimerne. 

  • Et godt råd er at holde antallet af dage med aften-natarbejde på et minimum, for eksempel ved at kigge på virksomhedsdriften. 

Kilde: Natarbejde (I-BAR)

Ældre er mere sårbare

Medarbejdere med nogle år på bagen lider oftere af søvnløshed, er oftere morgenmennesker og har mere brug for at restituere sig efter arbejde end deres yngre kolleger. Natarbejde påvirker dem også mere, så de for eksempel sover kortere tid dagen efter natarbejde. Ældres helbred er derfor muligvis ekstra udsat ved natarbejde.

  • Et godt råd er at give ældre mere deltidsarbejde, større indflydelse på egen arbejdstid og mindre natarbejde. Det kan være med til at holde dem længere tid på arbejdsmarkedet.

Kilde: Fleksibel arbejdstid gavner ældre arbejdstagere (Videncenter for Arbejdsmiljø)

God søvn kan planlægges

Det er vigtigt at være opmærksom på sin døgnrytme og forsøge at indrette sig så den forstyrres mindst muligt. Man skal forsøge at få mellem 7 og 9 timers sammenhængende søvn hver dag, og det er en god idé at være i et mørkt lokale op til søvnen og under søvnen.  Et godt råd er at hjælpe skiftearbejderen til at holde en god døgnrytme.  

Derudover kan medarbejderne være opmærksomme på at få tilstrækkelig med god søvn i weekenden og i fritiden.  

Kilde: Søvn (Vidensråd for Forebyggelse)    

 

Fakta om søvn og helbred

Kroppen er afhængig af, at en lang række variationer i hormoner, kropstemperatur og enzymer spiller sammen i løbet af døgnet, og det samspil kan forstyrres af manglende eller uregelmæssig søvn. Da skiftende arbejdstider og natarbejde påvirker længden og kvaliteten af søvnen, så kan det have konsekvenser for helbredet.  

 

Natarbejde kan være forbundet med alvorlige helbredsproblemer, som eksempel stress, mavesår og hjertesygdomme. Disse udvikles langsommere og mærkes ikke umiddelbart. Ofte vil det være sværere for personer med skiftende arbejdstider at lade være med at drikke for meget kaffe, ryge tobak og drikke alkohol.  

 

Natarbejde øger sandsynligvis også risikoen for nogle kræftformer. Flere forskningsresultater tyder på, at hjernen danner mindre af søvnhormonet melatonin, når man arbejder om natten. Hormonet hæmmer normalt væksten af kræftceller, og det kan være forklaringen på en øget kræftrisiko blandt personer med natarbejde.  

 

Desuden forringes koncentrationsevnen, når kroppen mangler søvn, og det øger risikoen for ulykker på arbejdspladsen.  

 

Kilde: Sundhed.dk og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

 

Natarbejdere har krav på en helbredsundersøgelse

Det er et lovkrav, at virksomheder tilbyder deres medarbejdere en helbredsundersøgelse, før de påbegynder natarbejde.

 

Ifølge Dansk Industris overenskomst skal medarbejdere også have et helbredstjek hvert andet år.   

 

Kilde: Arbejdstilsynet

Få mere viden om arbejdstider:

Undgå at fleksible tider udvikler sig til overarbejde og stress

Fakta om danskernes arbejdstider- og rytmer

Af Bo Christensen

Sidst opdateret d. 2. jul 2018

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere