Fakta om danskernes arbejdstider

Hvert andet år laver Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø en større undersøgelse af arbejdsmiljøet i Danmark, der går under navnet ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012-2020’.

En arbejdsuge i Danmark, 2016

Spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 20146', med knap 35.000 deltagere, viser, at vi danskere i gennemsnit har en ugentlig arbejdstid på 36,88 timer.  

Undersøgelsen fra 2016 viser desuden, at mænd arbejder længere end kvinder. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 39,1 timer for mænd og 34,5 timer for kvinder. Det kan have noget at gøre med, hvilke brancher mænd og kvinder typisk er beskæftigede i. Den korteste ugentlige arbejdstid ses nemlig blandt jobgrupper med mange kvindelige arbejdstagere.  

Infografik - Arbejdstid - Arbejdsmiljø og Helbred 2016Branchernes forskellige arbejdsuger

Den længste ugentlige arbejdstid ses blandt andet hos lastbilchauffører, ledere, dagplejere og folk, der arbejder med børneomsorg, samt forskellige jobgrupper af akademikere.  

De brancher med den højeste gennemsnitlige arbejdstid findes inden for:

 • Transport af gods (42,7 timer om ugen)
 • Installation og reparation af maskine (42 timer om ugen)
 • Anlægsarbejde (41,4 timer om ugen)
 • Energi og råstoffer (40,7 timer om ugen)
 • Vand, kloak og affald (40,2 timer om ugen)
 • Slagteriarbejde (40,4 timer om ugen)  


Følgende brancher har i gennemsnit en ugentlig arbejdstid på mindre end 34 timer:

 • Restauranter og barer
 • Butikker
 • Døgninstitutioner
 • Hjemmepleje
 •  Læger, tandlæger og dyrlæger
 • Kultur og sport

Skæve arbejdstider og natarbejde

I både 2012 og 2014 svarede 7,2 procent af alle mænd og kvinder i undersøgelsen, at de har natarbejde. I 2016 er det tal steget til 7,5 procent. Hvis man kigger på de to køn separat, kan man se, at 8,4 procent af mændene svarer, at de har fast natarbejde, hvor imod 6,6 procent af kvinderne har fast natarbejde.  

Hvis man kigger på erhvervsgrupperne ’transport af passagerer’ og ’restauranter og barer’, svarer 54,1 procent, at de ikke har fast dagarbejde. Arbejdsgrupper, der især arbejder udenfor fast dagarbejde, er:  

 • Passagerservice
 • Brandmænd, reddere m.fl.
 • Specialpædagoger
 • Politi og fængselsbetjente
 • Portører
 • Servicefag i øvrigt
 • Kokke og tjenere
 • Persontransport
 • SOSU’er
 • Sygeplejersker  

Kilde: ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2016’

Se de nyeste tal om arbejdstider i Danmark

Få mere viden om arbejdstider:

 

Af Bo Christensen

Oprettet d. 11. jan 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere