Arbejdstider

Skiftende arbejdstider, natarbejde og lange arbejdsuger kan forringe søvn og helbred. Det øger risikoen for blandt andet stress, hjertekarsygdomme, og ulykker på arbejdspladsen. Her finder I fakta og artikler om, hvad man kan gøre som virksomhed for at forebygge problemerne.

En arbejdsuge i Danmark i 2014

Et godt arbejdsmiljø tager hensyn til arbejderens ve og vel - både psykisk og fysisk. Derfor skal man som leder og arbejdsmiljørepræsentant være særlig opmærksom på de medarbejdere, der har:

  • Skiftende arbejdstider
  • Natarbejde  
  • Fleksible arbejdstider og arbejdssteder 

Disse tre arbejdsformer kan belaste arbejderens fysiske og psykiske helbred og øger blandt andet risikoen for:

  • Stress
  • Vægtøgning
  • Hjertekarsygdom
  • Ulykker på arbejdspladsen 

Her under finder I forskningsbaseret vejledning til at undgå, at arbejdstiderne forringer arbejdsmiljøet og belaster medarbejdernes helbred:

God praksis

Læs mere

Love og regler

Se alle