Støj

Støj på arbejdspladsen kan være et alvorligt helbredsproblem. Støj kan både give kroniske fysiske skader og være en del af et belastende psykisk arbejdsmiljø.

Støj er uønsket lyd

Al slags uønsket lyd er støj og dermed et arbejdsmiljøproblem, uanset om støjen stammer fra et trykluftværkstøj eller om den kommer fra kolleger i storrumskontoret, der taler i telefon i baggrunden. 

Støj på arbejdspladsen deles op i tre typer:

  • Meget høj støj er et mere eller mindre konstant højt støjniveau, som for eksempel fra larmende maskiner i en fabrikshal.
  • Forstyrrende støj er ikke i sig selv sundhedsskadelig, men er i stedet en del af et uhensigtsmæssigt og potentielt stressende arbejdsmiljø.
  • Impulsstøj er eksempelvis et skud eller en anden pludselig og meget kraftig lyd. Både den høreskadende støj og impulsstøj kan give fysiske skader.

1.800 høresygdomme om året

Der anmeldes over 1.800 arbejdsbetingede høresygdomme om året. Høresygdomme er alvorlige skader, fordi de svækker eller helt fratager den det rammer en af deres sanser. Skaderne kan ikke genoprettes. Er hele eller dele af hørelsen først gået tabt, skal den ramte leve med høreskaden resten af livet.

I 2008 og 2009 blev der anerkendt godt 900 om året.

Kilde: Arbejdsskadestyrelsens årsstatistik

Love og regler

Se alle

God praksis

Se alle