Tak fordi du testede din viden om støj

Herunder kan du gense spørgsmålene og de rigtige svar.

 1. Hvor højt må støjniveauet maksimalt være på arbejdspladsen?

  Svar: Grænseværdien for støj er 85 dB(A).
 2. Hvad er impulsstøj?

  Svar: Impulsstøj er kortvarig, kraftig støj.
 3. Hvad skal arbejdspladsen ifølge Arbejdstilsynet være særligt opmærksom på for at finde ud af, om der er støjproblemer?

  Svar: Hvor høj støjen er, hvor længe medarbejderne er udsat for den, og om der er kort, kraftig støj
 4. I hvor højt et lydniveau foregår en normal samtale?

  Svar: 55-60 dB(A)
 5. Forstyrrende støj er en lyd, der generer. Fx fordi den forstyrrer vores samtale med en kollega. Hvor mange er udsat for forstyrrende støj mindst en fjerdedel af deres arbejdstid ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø?

  Svar: 44,6 procent
 6. I hvilken branche er der især problemer med meget høj støj ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø?

  Svar: Slagterier
 7. Hvem har det overordnede ansvar for, at love og regler om støj på arbejdspladsen overholdes?

  Svar: Det er arbejdsgiverens ansvar