Konsekvenser af støj

Høreskade som følge af støj er den mest almindelige uhelbredelige erhvervssygdom ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Kraftig støj

Hvis man bliver udsat for lydtryk over en vis styrke kan det give midlertidige høretab og i værste fald permanente tab af hørelsen, tinnitus og alvorlig lydoverfølsomhed. I arbejdsmiljølovgivningen er grænsen sat ved 85 decibel (dB).

Hvis man lider af tinnitus kan det give problemer med at koncentrere sig, depressioner eller søvnbesvær. Personer med tinnitus bliver også lettere påvirket af stress. Der er desuden påvist en sammenhæng mellem kraftig støj og udvikling af stress, hjertekarsygdomme og muligvis også fosterskader.

Høretab kan isolere

Hvis skaden er sket, og høretabet er permanent, kan det give alvorlige problemer. Høretab gør det umuligt for den ramte at passe en lang række forskellige jobs, men også dagliglivet kan blive hårdt ramt. Den manglende hørelse kan gøre det umuligt at føre en normal samtale, simpelthen fordi man ikke længere kan forstå, hvad andre siger.

Det kan føre til alvorlig social isolation, også fordi normalthørende kan have vanskeligt ved at forstå, hvor alvorlige høreskaderne er for de ramte. 

I cirka hvert tredje tilfælde af varig hørenedsættelse følger en tinnituslidelse og øresusen oven i den mistede hørelse. Både tinnitus og øresusen er meget plagsomme og anstrengende lidelser.   

Høretab kan have flere årsager

De fleste høreskader skyldes kun støj. Men flere kemiske stoffer, rygning og passiv rygning kan have indflydelse på hørelsen, hvis de kombineres med støj. Jo mere støj man udsættes for, jo mere alvorlig høreskade får man. Store mængder støj og såkaldt impulsstøj som for eksempel eksplosioner og pistolskud giver højst sandsynligt fysiske skader inde i selve øret. Impulsstøjen er mere skadelig end ensartet og konstant støj.  

’Glasører ’ og kønsforskel

Ikke alle er lige følsomme over for støj. Nogle har en meget stærk hørelse, der tåler meget støj, mens andre er mere sårbare. De mere sårbare ører kaldes populært for ’glasører’.

Der er også forskel kønnene imellem. Blandt mænd mellem 50 og 59 år har hver fjerde dårlig hørelse, det gælder kun for 14 procent af kvinderne i samme aldersgruppe.

Tinnitus er også mere almindeligt blandt mænd end blandt kvinder. I samme aldersgruppe har 12 procent af mændene tinnitus, mens kun 8 procent af kvinderne har det.

Forskellen er dog ikke nødvendigvis fysisk bestemt, men kan være forårsaget af, at mænd oftere arbejder i støjende erhverv.

Læs også artiklerne:

Sidst opdateret d. 18. okt 2016

Love og regler

Se alle

God praksis

Se alle