Forstyrrende støj

Forstyrrende støj er lyd, der generer for eksempel fordi den forstyrrer vores samtale med en kollega. I modsætning til meget høj støj behøver lyd ikke at være særlig høj for at forstyrre.


Forstyrrende støj er et stigende problem

Støj behøver ikke at være direkte skadelig for hørelsen, før den bliver et arbejdsmiljøproblem. Forstyrrende støj er et stort og stigende problem på danske arbejdspladser. 

I 2016 angav 44,6 procent af deltagerne i undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2016’ fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø , at de var udsat for forstyrrende støj i mindst en fjerdedel af arbejdstiden. I 2012 var dette tal 41,9 procent. Der er således sket en stigning i antallet af beskæftigede, der oplever forstyrrende støj.


Der er ikke sat faste grænser for, hvor meget støj må forstyrre på arbejdspladsen, for det kan ikke måles objektivt. Det er helt individuelt, hvor meget støj og hvilken type støj, der forstyrrer. Den lyd, der generer den ene medarbejder kan det være, at sidemanden er helt ligeglad med.

Kolleger skaber ofte generende støj

Støj, der generer, kommer oftest fra andre menneskers aktiviteter. Det kan være kollegers samtale i baggrunden, en ringende telefon, der ikke bliver taget eller en printer, der skriver den ene side ud efter den anden.

Oplevelsen af støjen afhænger mere af den arbejdssituation man er i, og mindre af, hvor højt lydniveauet er. Typisk føles støj også mindre generende, hvis man kan forudsige, hvornår den kommer, og hvis man kan kontrollere den, for eksempel ved at lukke en dør eller lignende.

Forskning tyder på, at især tale forstyrrer både kommunikation og koncentrationsevne.

Hvornår er støj særligt generende?

 • Hvis lyden ikke har nogen mening eller betydning for én, for eksempel når en kollegas telefon ringer. 
 • Hvis man opholder sig i lokaler med dårlig akustik sammen med mange mennesker, for eksempel til møder eller undervisning. 
 • Hvis arbejdet kræver stor koncentration og opmærksomhed, er mange mere følsomme over for støj. 
 • Hvis man føler sig stresset på arbejdet, kan det føre til, at følsomheden over for støj øges.

Hvad gør støj mindre generende? 

 • Hvis der er muligheder for at dæmpe støjkilden mindskes generne (fx hvis man kan lukke døren, eller lukke for en støjende ventilation). 
 • Hvis der på arbejdspladsen bliver gjort en indsats for at forebygge støj, føles støjen mindre generende.

Nogle jobgrupper oplever oftere forstyrrende støj

Deltagere fra jobgrupper, der tilbringer størstedelen af arbejdstiden i selskab med mange mennesker (fx pædagoger og skolelærere), angiver oftere end gennemsnittet at være udsat for forstyrrende støj. I undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og helbred 2016' fra Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø svarer følgende jobgrupper oftere end gennemsnittet, at de er udsat for forstyrrende støj i mindst en fjerdedel af arbejdstiden:

 • Passagerservicemedarbejdere
 • Pædagoger
 • Frisører og kosmetologer
 • Skolelærere
 • Sygeplejersker

Kvinder oplever oftere forstyrrende støj

Flere kvinder end mænd oplever, at de er udsat for forstyrrende støj. 

Kilde: 'Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2016', Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs også artiklerne:

 

Sidst opdateret d. 4. jul 2017

Love og regler

Se alle

God praksis

Se alle