Forebyggelse af støj

Høreskadende og generende støj kan forebygges både ved hjælp af ændringer i de fysiske arbejdsforhold og ændringer af medarbejderadfærd.

Hvad kan du som medarbejder gøre?

Hvis det er umuligt at nedbringe eller fuldstændigt fjerne den høreskadende støj, er det meget vigtigt at bruge høreværn.

Arbejder man på en arbejdsplads med støj over 80 db(A) skal der være høreværn til rådighed, og når den daglige støjbelastning er over 85 db(A) er det arbejdsgiverens pligt at sørge for, at de ansatte bruger høreværn. 

Hvad kan du og dine kolleger gøre sammen?

Arbejdstilsynets anbefaling er, at man starter med at fjerne støjen fra kilden. Det vil sige, at hvis man for eksempel har støjende maskiner på arbejdspladsen, skal dé støjdæmpes før man gør andet for at dæmpe støjen på arbejdspladsen.

Hvis støj på arbejdspladsen skal bekæmpes er det væsentligt, at man får både arbejdsmiljøorganisationen og alle medarbejdere med i processen. Det er oftest de medarbejdere, der arbejder med for eksempel en støjende maskine, der kender maskinen bedst, og derfor er de ofte bedst til at komme på ideer til, hvordan den kan støjdæmpes.

Brug arbejdsmiljøorganisationen 

Tal med arbejdsmiljøorganisationen, tillidsmanden eller kollegerne, hvis støjen virker belastende. Vær på denne måde med til, at arbejdspladsen gør noget ved problemerne og får formuleret en støjpolitik. Det er virksomhedens ansvar, at støjen bliver målt, hvis den opleves som et problem. 

Organisering, planlægning og adfærd kan modvirke støj

Generende støj kan ofte forebygges med enkle midler. Stammer den generende støj i et kontormiljø for eksempel fra kollegers telefoner eller andre samtale, kan man på arbejdspladsen lave aftaler for, hvornår der skal være stille, hvordan man færdes og hvornår man holder pauser og hyggesnakker med kollegerne. 

I skoler og daginstitutioner kan problemerne måske afhjælpes ved, at man ændrer, hvor mange børn der er indendørs og udendørs i løbet af dagen.
Generelt kan den generende støj ikke måles med en støjmåler, men alligevel kan en synlig støjmåler være med til at sætte fokus på problemet og dermed ændre den adfærd, der skaber støjen.

Hvad kan du som leder eller arbejdsgiver gøre?

Hvis et støjende arbejdsmiljø skal forbedres, er det væsentligt, at gode intentioner om for eksempel ændret adfærd føres ud i livet. Det er den daglige leders opgave at sørge for det, men også at reagere på henvendelser fra medarbejdere, der mener at støjen er generende eller sundhedsskadelig. 

På arbejdspladser hvor det er relevant, skal støjniveauet fremgå af virksomhedens ArbejdsPladsVurdering (APV). Hvis virksomheden hører til en støjplaget branche, skal støjen måles under realistiske forhold.

Helt overordnet er det arbejdsgiverens ansvar, at love og regler om støj på arbejdspladsen overholdes. Er støjen over 85dB(A) skal arbejdsgiveren også sørge for, at der bliver gennemført et program, der kan begrænse støjen, enten teknisk eller administrativt.

Gode råd til at dæmpe et støjende arbejdsmiljø 

  • Indkøb støjsvage maskiner 
  • Støjdæmp maskiner 
  • Placer støjkilder i særskilte rum 
  • Lydabsorberende lofts- og vægbeklædninger

Branchevejledninger om forebyggelse af støj.

I BAR's branchevejledninger kan man læse mere om, hvordan man kan forebygge støj i forskellige brancher. Branchevejledningerne udtrykker arbejdsmarkedets parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard og –praksis inden for branchen.

Læs også artiklerne:

Sidst opdateret d. 4. jul 2017

Love og regler

Se alle

God praksis

Se alle