Risikofaktorer i arbejdsmiljøet

Fysisk tungt arbejde øger risikoen for, at vi får ondt i ryggen, men det forklarer kun en mindre andel af de rygsmerter, som de fleste oplever på et tidspunkt i livet.

Fokus på risikofaktorer 

Indsatsen for at forebygge, at vi får ondt i ryggen, har traditionelt fokuseret på at finde og nedbringe risikofaktorer i arbejdsmiljøet. Der har især været fokus på at nedbringe det fysisk tunge arbejde og undgå akavede arbejdsstillinger. Men på trods af store ergonomiske indsatser er ondt i ryggen ikke blevet et mindre problem.

Rygsmerter skyldes et samspil af mange forhold

Forskningen giver ikke noget endegyldigt svar på, hvorfor vi får ondt i ryggen. Men vores arbejde er kun én faktor og ofte ikke den vigtigste. De fleste mennesker får ondt i ryggen i kortere eller længere tid i løbet af livet, og rygsmerter forekommer stort set lige så ofte blandt personer, der ikke løfter og har tungt arbejde, som blandt personer, der har tungt arbejde.

Desuden er det sjældent muligt at pege på én bestemt årsag til smerterne. Tværtimod er der i dag enighed om, at biologiske, psykiske og sociale forhold spiller ind og påvirker hinanden i et komplekst samspil, når vi får ondt i ryggen.

Vi skal forebygge konsekvenserne af ondt i ryggen

Man kan ikke forhindre, at vi får ondt i ryggen ind i mellem, men man kan forhindre følgerne af rygsmerte - fx sygefravær. Det siger overlæge Ole Steen Mortensen:

 

Tunge løft kan give rygsmerter

Det betyder ikke, at man skal løfte hvad som helst når som helst. Der findes jobgrupper som løfter meget tungt. Det gælder for eksempel ansatte i social- og sundhedssektoren, som har uforudsigelige og uhåndterlige løft, fordi det er mennesker, de løfter og flytter. Blandt disse ansatte finder man en overhyppighed af smerter i muskler og led. 

De anerkendte risikofaktorer

Forskningen bekræfter da også, at tunge løft og arbejdsstillinger, hvor ryggen bøjes, vrides og drejes øger risikoen for rygsmerter. Det er svært at afgøre om det tunge arbejde er årsag til rygproblemer eller det forværrer rygproblemer som er til stede i forvejen, men der er ikke tvivl om, at tungt arbejde kan udløse eller forøge eksisterende smerter i ryggen.

Det betyder, at man kan forebygge en del rygsmerte ved at sørge for at løftebyrderne ikke er for store, og sikre at der er ordentlige løfteredskaber tilstede. Men det er ikke nok til at forebygge, at de fleste af os får ondt i ryggen på et tidspunkt i livet.


Læs mere om årsager til smerter i ryg, nakke og skuldre

Sidst opdateret d. 20. jun 2016