Psykosociale forhold på arbejdspladsen 

Psykologiske og sociale forhold på arbejdspladsen har kun mindre betydning for, om vi får ondt i ryggen. Til gengæld har de psykosociale forhold stor betydning for, hvordan vi håndterer rygsmerte, når det opstår.

Indflydelse, arbejdsforhold og social støtte

Generelt ser det ud til, at psykologiske og sociale forhold på arbejdspladsen, som fx indflydelse, utilfredsstillende arbejdsforhold eller social støtte, kun spiller en mindre rolle for, om vi får ondt i ryggen. 

Der er dog en del usikkerhed i studierne af de psykosociale forhold og rygsmerte, da det er et komplekst forhold at undersøge.  

Til gengæld ved man, at de psykosociale forhold på arbejdspladsen har stor betydning for, hvordan en person, der får ondt i ryggen, uanset årsagen, håndterer sine rygsmerter.  

Krop og sjæl hænger sammen

- Hvordan man trives på arbejdspladsen betyder meget for, hvordan man oplever og håndterer smerter i muskler og led, siger professor Johan Hviid Andersen.

Sværere at håndtere smerter, hvis utilfreds med jobbet

Undersøgelser viser, at personer, der er utilfredse med deres arbejde, har større risiko for at udvikle længerevarende rygsmerter. Sandsynligvis er forklaringen, at man har sværere ved at håndtere sine rygsmerter, hvis man har utilfredsstillende arbejdsforhold, fx ringe indflydelse i jobbet eller manglende støtte fra ledelse og kolleger.>

Læs mere om årsager til smerter i ryg, nakke og skuldre

Sidst opdateret d. 21. apr 2016