Computerarbejde

Mange timers arbejde foran computeren kan give smerter i nakke og skuldre. En stor del af smerterne kan forebygges, hvis man er opmærksom på, hvad det er i computerarbejdet, der skaber problemer.

Fastlåste arbejdsstillinger

Computerarbejde er et præcisionsarbejde, hvor man gentager mange små bevægelser uanset, om man bruger tastatur eller mus. Der er ikke mange muligheder for variation, og det medfører typisk, at man arbejder i fastlåste arbejdsstillinger. Skulderen fastlåses, så man kan udføre de små fine bevægelser, der kræves for at ramme de rigtige taster eller bevæge musen præcist. Og nakken fastlåses for at få en stabil hovedstilling, så øjnene kan følge med på skærmen.

Oftest smerter i nakken

I forbindelse med computerarbejde får man oftest smerter i nakken, men mange får også ondt i skulder, underarm, hånd eller håndled. Nogle har smerter i en længere periode, selvom kun få har egentlige lidelser eller sygdom i muskler og led.  

Hvorfor får vi smerter, når vi arbejder ved computeren?

- Man har konstant en lille spænding i musklerne, og man arbejder stort set i samme stilling, når man sidder ved computeren. Det kan give smerter, forklarer professor Karen Søgaard.

Computersmerter kan forebygges

Forskningen viser, at smerter, som skyldes computerarbejde, kommer og går, og meget tyder på, at en del smerter kan forebygges. Det kræver, at man kan finde frem til de forhold i arbejdsmiljøet, der er med til at øge eller mindske risikoen for smerter.

 

4 risikofaktorer

4 forhold ved computerarbejdet øger i særlig grad risikoen for at få ondt i nakke og skuldre:

  • Langvarigt computerarbejde: Hvis man arbejder ved en computer i over halvdelen af arbejdstiden, er der langt større risiko for at få besvær i nakke, skulder, underarm, hånd eller håndled, end hvis man højst bruger computer i 1/4 af arbejdstiden. Og risikoen for at udvikle besvær i hånd eller håndled er højest, hvis man arbejder ved en computer i mere end 3/4 af arbejdstiden.

  • Lav indflydelse i arbejdet: Computerbrugere, der oplever lav indflydelse i arbejdet, har en større risiko for at få besvær i både nakke og hånd/håndled – uanset om de anvender en computer meget eller lidt. Det gælder fx personer, der arbejder i callcentre.

  • Høje sensoriske krav: Høje krav til præcision, opmærksomhed og syn ser ud til at øge risikoen for at få besvær i hånd/håndled. Høje sensoriske krav finder man bl.a. ved opgaver som callcenter og grafikbearbejdning.

  • Indretning af arbejdspladsen: En større undersøgelse viser, at flere kvinder har nakkebesvær, hvis deres computerskærm er placeret højt – dvs. med skærmens øverste kant over øjenhøjde. Og hånd- og håndledsbesvær var hyppigere blandt mænd, som ofte blev blændet eller generet af reflekser i skærmen.

Små muskelgrupper overbelastes

Computerarbejde belaster samlet set ikke vores muskler særligt meget. Når vi alligevel får ondt i musklerne, skyldes det, at det altid er de samme få muskelfibre i underarmens og skulderens muskler, der aktiveres, når vi arbejder med lav intensitet dag efter dag. Så selv om computerarbejde udføres med lav muskelkraft, belastes nogle få fibre særligt højt, hvilket kan give smerter og besvær.

Stivhed og muskeltræthed

Foruden smerter kan lang tid foran computeren give stivhed, konstant muskeltræthed og nedsat styrke i muskler og led. Har man ondt i nakken, har man desuden ofte ondt andre steder i kroppen.

 

Askepotfibre der slider hele dagen

Askepotfibre er den populære betegnelse for de fibre i musklen, der ’står tidligt op, går sent i seng og slider hele dagen’ Betegnelsen dækker over, at de mange fibre, som en muskel består af, altid aktiveres i en bestemt rækkefølge. Det betyder, at selv når musklen er lavt belastet, er det de samme få fibre, der hele tiden står for at producere kraften og derfor konstant er højt belastet. Hvis belastningen ikke afbrydes i løbet af arbejdsdagen, kan det på længere sigt betyde, at disse fibre overbelastes og degenererer.

Variation forebygger smerter

Når man vil forebygge smerter, der skyldes computerarbejde, er det helt centrale at variere arbejdet ved computeren. Variation betyder blandt andet, at man ikke sidder i den samme stilling hele tiden og husker at holde pauser fra computeren.

 

Sidst opdateret d. 20. jun 2016