Hvem og hvor mange har ondt?

De fleste får ondt i muskler og led på et tidspunkt i livet. Og for nogle begrænser det deres evne til at arbejde. 

Der er lavet mange undersøgelser af, hvor mange der har ondt i muskler og led, og de giver forskellige billeder af problemets omfang. Det skyldes, at der spørges til forskellige perioder – fx om man har haft ondt inden for de sidste 14 dage, den sidste måned eller måske det sidste år. Desuden spørges der til smerter på forskellige måder – fx om man har ubehag, ondt eller meget generende smerter. 

De følgende tal stammer fra undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016 fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - en undersøgelse blandt 27.000 beskæftigede i Danmark.   

Skuldre, nakke og lænd giver oftest smerter

Størstedelen af de smerter folk oplever, er smerter i nakke, skuldre og ryg. Således har 48 procent af de beskæftigede i Danmark haft smerter i nakke og/eller skuldre inden for en periode på tre måneder. Og 41 procent har haft ondt i lænden.

Smerter bliver hyppigere med alderen

Smerter i kroppen bliver hyppigere med alderen. 38 procent af de beskæftigede danskere mellem 55 og 64 år oplever smerter dagligt eller flere gange om ugen. Til sammenligning er det kun 19,6 procent af de 18 til 24-årige, der oplever smerter i kroppen dagligt eller flere gange ugentligt.

Især smerter i hoften bliver hyppigere med alderen. Hvor kun ca. 7 procent af 18-24-årige har smerter i hofterne inden for en tremåneders periode, er tallet hele 21 procent, når man kigger på de 55 til 64-årige. 

Når det gælder lænden oplever 43 procent af de 55 til 64-årige smerter i lænden inden for en periode på tre måneder. Blandt de 18 til 24-årige oplever 38 procent at have smerter i lænden.  

Med alderen begynder smerterne at begrænse folks arbejdsevne mere og mere, og 5 procent af alle 55 til 64-årige svarer ja til, at deres smerter begrænser deres arbejde en del.

Kvinder oplever flere smerter end mænd

Kvinder oplever generelt flere gener og smerter i kroppen end mænd. 29 procent af alle mænd i beskæftigelse oplever smerter dagligt, hvor det er 35 procent af kvinderne i beskæftigelse, som oplever smerter dagligt.  

Set over en periode på 3 måneder, oplever 56 procent af kvinderne smerter i nakke og skuldre i en periode på 3 måneder. Det samme gør sig gældende for 40 procent af mændene.  

Derefter rammes flest af smerter i lænden. Her er det 45 procent af kvinderne og 37 procent af mændene, der oplever smerter inden for en periode på 3 måneder.

De højtuddannede har færre smerter

Der er en klar tendens til at højtuddannede oplever færre smerter end lavtuddannede. 38 procent af de beskæftigede med en erhvervsfaglig praktik og hovedforløb-uddannelse oplever jævnlige smerter. Til sammenligning oplever kun 21 procent af de beskæftigede med forskeruddannelser jævnlige smerter. Beskæftigede med kortere uddannelser er også mere begrænsede af smerter i deres arbejde.

Især frisører og bygge- og anlægsarbejder oplever jævnligt smerter

De jobgrupper, hvor flest oplever daglige smerter, er frisører, kosmetologer og bygge- og anlægsarbejdere. Her svarer cirka 48 procent at have smerter dagligt eller flere gange ugentligt, og frisørerne oplever samtidig mere end andre, at smerterne begrænser deres arbejde. Faktisk oplever 15 procent af frisørerne, at smerterne begrænser deres arbejde jævnligt.  

Den jobgruppe, der er næstmest begrænset af sine smerter, er jord- og betonarbejdere. 12,5 procent af denne gruppe oplever jævnligt at være begrænset i at arbejde pga. deres smerter.   

Også håndværkere oplever jævnligt smerter

Generelt oplever folk i håndværkerfag smerter jævnligt. Mellem 45-47 procent af de adspurgte malere, murere og VVS’ere oplever smerter dagligt og flere gange ugentligt. 5 til 7 procent af dem er jævnligt begrænset i at arbejde på grund af deres smerter.  

 

Få mere viden om smerter i muskler og led:

 

Sidst opdateret d. 12. feb 2018