Et bio-psyko-socialt syn på smerter

Når vi vil forebygge smerter i muskler og led, er det ikke nok at se på kroppen. Kroppen, det vil sige biologien, spiller sammen med psykologien og den sociale sammenhæng, vi indgår i. Det er den tankegang, der ligger til grund for en bio-psyko-social tilgang til at forebygge smerter. 

Det hele menneske

Når vi får ondt, oplever vi det først og fremmest som en fysisk smerte Men vi reagerer også psykisk på smerten – er den tegn på, at der er noget alvorligt galt? Endelig spejler vi os i vores omgivelser, hvor familie, venner og kolleger er med til at påvirke, hvordan vi takler smerter.

Den biopsykosociale model

Forebyggelse i et bio-psyko-socialt perspektiv

Både kroppen, psyken og det sociale er vigtige at medtænke, når man på arbejdspladsen vil forebygge og håndtere smerter i muskler og led:  

Biologien

Biologien er kroppen med dens muskler og led, samt vores gener, køn og alder. Smerter i muskler og led kan hænge sammen med tunge løft, dårlige arbejdsstillinger eller computerarbejde. Men de kan også opstå i fritiden eller uden en klar grund. Uanset årsagen til smerterne kan arbejdspladsen forebygge at de bliver værre. Fx ved at give mulighed for fysisk aktivitet, der kan styrke den enkeltes kapacitet. Og ved at tilpasse arbejde og opgaver, så den der har ondt kan fortsætte med at arbejde.  

Psyken

Psyken er vores følelser, overbevisninger og holdninger til smerte, og hvordan vi reagerer, når vi får ondt. Hvis man fx ikke tør bevæge sig af frygt for, at få varige skader i den smertende kropsdel, bliver smerterne ofte værre. Omvendt hvis man overvinder frygten og kommer i gang med at bevæge den smertende kropsdel, er der større chance for, at smerterne bliver mindre og måske helt forsvinder.  

Det sociale

Sociale forhold er de normer og den kultur, vi er en del af – derhjemme, på arbejdspladsen og i samfundet – og som påvirker vores holdninger og handlemuligheder, når vi har ondt. Hvis holdningen på arbejdspladsen er, at det er bedst at blive hjemme til smerterne er væk, kan det være svært fortsætte med at arbejde, måske på nedsat tid eller med andre opgaver. Det er nemmere at blive eller komme hurtigt tilbage, hvis holdningen er, at man finder løsninger, som gør det muligt at arbejde, selv om man har ondt.  

 

Arbejdstilsynet, arbejdsmiljørådet og arbejdsmarkedet parter besluttede i 2010 at forebyggelse af smerter i muskler og led bl.a. skal ske ud fra en bio-psyko-social referenceramme.

Få mere viden om smerter i muskler og led:

 Hvad er smerter

Sidst opdateret d. 21. apr 2016

Hvordan handler arbejdspladsen ud fra den biopsykosociale model?

Overlæge Ole Steen Mortensen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø forklarer, hvordan man hander ud fra den biopsykosociale model på arbejdspladsen.

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere