Ergonomisk arbejdsmiljø

Det er arbejdsgiverens pligt at tilrettelægge arbejdet og indrette arbejdspladsen, så de ansatte ikke tager skade på sundhed og helbred. Til gengæld skal medarbejderne følge instrukser og retningslinjer.

Løft, træk, skub og belastende arbejdsstillinger 

Ergonomisk arbejdsmiljø handler hovedsageligt om tunge løft, træk og skub, om ensidigt belastende arbejde, vibrationer i krop, arme og hænder. Det handler også om belastende arbejdsstillinger og – bevægelser og om varme og kulde.

Det er arbejdsgiverens pligt at tilrettelægge arbejdet og indrette arbejdspladsen, så de ansatte ikke tager skade på sundhed og helbred. Til gengæld har de ansatte pligt til at følge retningslinjer og instrukser og selv gøre en indsats for at tage hensyn til sin egen og andres krop og fysik på arbejdspladsen.

 

Forebyggelse af muskel- og skeletbesvær

Ifølge Arbejdstilsynets vejledning om forebyggelse af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær skal arbejdsgiveren sørge for, at arbejdspladsen er indrettet, og arbejdet er planlagt og tilrettelagt, så overbelastning af ryg, nakke, skuldre, arme, hænder, hofter og ben undgås.

Desuden skal de ansatte oplæres og instrueres i god arbejdsteknik og brug af hensigtsmæssige arbejdsmetoder, redskaber og hjælpemidler.

Undgå smerter og skader

Med et godt ergonomisk arbejdsmiljø kan mange skader og smerter undgås. Det handler bl.a. om, at medarbejderne instrueres grundigt, at arbejdet planlægges sådan, at overbelastninger undgås, at der er plads til at arbejde, at medarbejderne bruger hjælpemidler på den rigtige måde.

Det handler også om at variere arbejdsopgaverne, stå og sidde i hensigtsmæssige arbejdsstillinger og holde de pauser, der er nødvendige, for at kroppen kan restituere.

Skader på ryggen kan undgås med hjælpemidler, løfteteknik, samarbejde og et passende arbejdstempo. Men ergonomiske løsninger kan ikke alene forhindre smerter i muskler og led. 

Læs mere om arbejde og smerter i muskler og led:

Sidst opdateret d. 20. jun 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere