Den fysiske form kan altid forbedres

Hvis man bevæger sig for lidt, falder muskelstyrken og konditionen. Det påvirker arbejdsevnen og øger risikoen for at få ondt i muskler og led. Heldigvis kan muskelstyrke og kondition forbedres gennem hele livet.

Vi er skabt til bevægelse

Man skal bruge sine muskler, hvis man vil beholde en god muskelfunktion. En stor del af det tab af muskelstyrke, som ses med alderen, skyldes ikke kun alderen i sig selv, men også at de fleste af os bliver mere inaktive med alderen.

Vi svækkes, hvis vi er inaktive

Hvis vi bevæger os for lidt – sidder i en stol hele dagen eller er sengeliggende – falder muskelstyrken og konditionen bliver dårlig. Et forsøg viste, at unge raske personer mistede mere end 30 pct. af deres kondition efter bare 3 ugers sengeleje. På samme måde svækkes vores led, hvis de ikke bevæges gennem længere tid.

Fysikken kan altid trænes til det bedre

Kroppen ændrer sig med alderen, og vores styrke og udholdenhed falder under alle omstændigheder. Så det er i orden ikke at kunne det, man kunne i går - det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at man er nedslidt. Men man kan altid forbedre sin fysiske kapacitet til det bedre ved at træne.

Det er aldrig for sent at gøre noget ved det

Faktisk er det sådan at jo dårligere form, man er i, jo hurtigere vil man opleve en forbedring, hvis man træner. Man skal dog ikke gå for hurtigt frem, hvis man vil undgå skader. For mens muskelstyrke og kondition kan trænes op i løbet af nogle uger, tager det noget længere tid at træne knogler og ledbånd op.

God muskelstyrke og kondition giver bedre arbejdsevne

Har man god muskelstyrke, er det ikke så hårdt at udføre fysisk hårdt arbejde. Og er man i god kondition er man mere udholdende og kan arbejde i længere tid, inden man bliver udmattet. Det er med til at forbedre arbejdsevnen.

Den fysiske form afspejler, hvor aktiv man er

Konditionen måles ofte som den mængde ilt, en person maksimalt kan optage. Den mængde ilt, vi kan optage, falder med alderen, og de fleste personer på 70-80 år kan kun optage ca. 50 pct. af det unge kan optage. Men personer, der er dyrker motion, opretholder samme konditionsniveau op gennem årene indtil de stopper med deres aktive liv.

Alder er ingen undskyldning

Ældre, som har lav kondition på grund af et fysisk inaktivt liv, kan forøge deres kondition og muskelstyrke på samme måde, som unge kan det. Al forbedring af muskelstyrken hos ældre er betydningsfuld, fordi mange ældre oplever et fald i muskelstyrken, der medfører, at mange af de daglige gøremål bliver relativt mere belastende.

 

Sidst opdateret d. 20. jun 2016

Husk variation og hvile

Hvis du vil undgå nedslidning, er det vigtigt med variation og hvile - både når du træner, og når du arbejder, siger seniorforsker Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere