Skab balance mellem job og krop

Risikoen for problemer med muskler og led er mindre, når der er balance mellem kravene i jobbet og kroppens fysiske kapacitet.

Når der er balance mellem de fysiske krav, man har på jobbet, og kroppens fysiske kapacitet, er der mindre risiko for problemer med muskler og led. Og helst skal man have et vist overskud, så man ikke smider sig udmattet på sofaen, når man kommer hjem fra arbejde.

Balancen mellem krav og kapacitet afgør, hvilken arbejdsevne man har. Hvis der er for høje krav i jobbet i forhold til den fysiske kapacitet, man har, forringer det arbejdsevnen. Og det øger risikoen for smerter i muskler og led samt længerevarende sygefravær.

Hvis man har en god fysisk kapacitet, er risikoen for overbelastninger mindre.

Balance

Arbejdsevnen kan styrkes på flere måder:

  •  Arbejdspladsen kan tilpasse opgaverne, så de passer til den enkeltes fysiske kapacitet. Det kan fx være, at der skal anvendes hjælpemidler, eller at arbejdet skal organiseres anderledes.
  • Den enkelte medarbejder kan forbedre sin fysiske kapacitet ved at træne muskler og kondition.

Det er ikke enten-eller. Den bedste løsning vil i de fleste tilfælde være at se på både krav og kapacitet, når man vil forbedre arbejdsevnen.  

Tilpas kravene

Arbejdspladsen kan sørge for, at de fysiske krav i arbejdet svarer til medarbejdernes kapacitet ved at:

  • organisere arbejdet, så kroppen bruges fornuftigt
  • fordele opgaver, så ingen belastes for hårdt, for ensidigt eller for længe
  • stille nødvendige hjælpemidler til rådighed
  • gøre det muligt for den enkelte at variere sin arbejdsstilling og holde pauser i løbet af dagen
  • give den enkelte indflydelse på, hvordan vedkommendes arbejdsplads er indrettet 

Styrk kapaciteten

Arbejdspladsen kan understøtte, at den enkelte medarbejder kan forbedre sin fysiske kapacitet ved at:

  • træne muskler og kondition
  • lave øvelser, der forbedrer ryggens udholdenhed, koordination og reflekser
  • sundhedsfremmende tiltag, der gør det muligt at træffe sunde valg i forhold til kost, rygning, alkohol og motion 

 

Fysisk, psykisk og social balance

Arbejdsevne handler i bredeste forstand om både fysisk, psykisk og social balance. Balance på alle områder styrker arbejdsevnen og forebygger problemer med muskler og led. 

Sidst opdateret d. 14. mar 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere