Kemisk Arbejdsmiljø

Kemiske stoffer indgår mange steder i arbejdsmiljøet og kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de ikke håndteres rigtigt.

De farligste og mest skadelige kemiske stoffer i arbejdsmiljøet bliver kaldt for KRAN-stoffer. Afhængig af deres skadelige virkninger opdeles KRAN-stoffer i fire kategorier:

  1. K = Kræftfremkaldende
  2. R = Reproduktionsskadende (fosterskadende og/eller ødelæggende i dannelsen af funktionsdygtige æg- og sædceller)
  3. A = Allergifremkaldende
  4. N = Neurotoksiske (skader hjernen og nervesystemet) Kilde:

Kilde: Kemileksikon, Grafisk Bar, januar 2016  og Arbejdstilsynets hjemmeside, januar 2016  

Herunder kan du læse mere om KRAN-stofferne og deres indvirkning på arbejdsmiljøet: