Reproduktionsskadende stoffer  

Nogle kemiske stoffer på arbejdet kan påvirke evnen til at blive gravid og til at få sunde børn. Disse stoffer har fællesbetegnelsen reproduktionsskadende.

Reproduktionsskadende kemiske stoffer kan påvirke mænds og kvinders frugtbarhed. For eksempel ved, at der sker skader på æg- og sædceller eller ændringer i hormonerne, som giver problemer med befrugtning.

Gravide skal være særligt opmærksomme

Stofferne kan også skade fostrets udvikling under graviditeten. Hvis en gravid kvinde udsættes for reproduktionsskadende stoffer, kan hendes barn blive født med misdannelser eller gå til grunde som en abort. Gravide skal derfor være særligt opmærksomme på, om der er reproduktionsskadende stoffer i deres arbejdsmiljø.

Der er størst risiko for misdannelse i 3. til 8. uge af graviditeten, men fosteret er igennem hele graviditeten følsomt overfor kemiske stoffer. En tidlig forebyggelse er derfor vigtig.

Kilde: Sundhedsstyrelsens hjemmeside, februar 2016

De farlige stoffer

De mest kendte kemiske reproduktionsskadende stoffer er kræftfremkaldende stoffer, tungmetaller, organiske opløsningsmidler, narkosegasser, cytostatika og visse andre lægemidler, bekæmpelsesmidler, kvælende gasser. Nogle af disse stoffer virker ved at forstyrre kroppens hormonbalance, de er hormonforstyrrende.

Kilde: Fremtidens arbejdsmiljø 2020, Arbejdstilsynet

Udsatte brancher

Det er meget branchebestemt, hvor stor risiko man som medarbejder har, for at blive udsat for reproduktionsskadende stoffer. Langt den største forekomst af disse stoffer ses i brancher der arbejder med plast, glas og beton og i mindre mængder også i brancher der arbejder med kemi og medicin samt gartnerier.

Kilde: Fremtidens arbejdsmiljø 2020, Arbejdstilsynet  

En undersøgelse fra 2009 viser, at kvinder, der arbejder i plastindustrien, har større risiko for ufrivillig barnløshed sammenlignet med kvinder i samme typer af job inden for andre brancher. Det kan skyldes, at kvinder i plastindustrien har relativ stor risiko for at blive udsat for reproduktionsskadende stoffer i arbejdsmiljøet, men mange andre faktorer kan også have betydning.

  

 

Læs mere om kemisk arbejdsmiljø:

 

Oprettet d. 26. jan 2016