Neurotoksiske stoffer

Neurotoksiske stoffer skader hjernen og nervesystemet. Et eksempel er det såkaldte ”malersyndrom”, som skyldtes organiske opløsningsmidler i maling.  

Synsforstyrrelser, koncentrationsbesvær og rystelser. Det er nogle af de symptomer, de neurotoksiske stoffer i arbejdsmiljøet kan medføre.

Kendte stoffer med denne virkning er fx organiske opløsningsmidler (xylen), industrikemikalier som fx styren samt en række naturligt forekommende metaller: Mangan, kviksølv, bly og arsen.

Kilde: Kemileksikon, BFA Industris hjemmeside, januar 2016

Nervesystemet hos fostre påvirkes

Der er grund til at være særligt på vagt over for neurotoksiske stoffer i arbejdsmiljøet, hvis man er gravid, for stofferne kan påvirke nervesystemets udvikling hos fostret. Et fosters hjerne under udvikling er nemlig langt mere sårbar for giftige påvirkninger end den fuldt udviklede hjerne hos voksne.

Kilde: Miljø og sundhed 16. årgang, nr. 2, september 2010

Miljøgifte som kviksølv kan stadig være et problem

Kviksølv har i en række undersøgelser været under mistanke for at give en eller flere af følgende sygdomme og symptomer:

  • Neurologiske symptomer
  • Psykiske symptomer
  • Nervesygdomme
  • Parkinsons sygdom
  • Alzheimers sygdom
  • Migræne
  • Multipel sklerose.

Imidlertid er det ikke alle, der har været udsat for kviksølv, der er opmærksom på, at det kan være årsag til helbredsproblemer. Alvorlige langtidsvirkninger af arbejdet med kviksølvet kan derfor stadig efter mange år være årsag til erstatning hos udsatte arbejdere.

Kviksølv må ikke længere anvendes til termometre og måleinstrumenter, men må stadig anvendes til eksempelvis lysstofrør og energisparepærer.

Kviksølvforgiftning vil derfor stadig kunne forekomme ved fejlbehandling af kviksølvholdige produkter.

Kilde: Miljøstyrelsen 2016 

Læs mere om kemisk arbejdsmiljø:

 

Oprettet d. 26. jan 2016