Beskyttelse mod farlige stoffer  

Arbejdsgiveren har ansvaret for at informere og beskytte medarbejderne. Der skal laves en særlig kemisk arbejdspladsvurdering, hvis der arbejdes med farlige stoffer.

Ifølge reglerne er det arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at farlige stoffer på arbejdspladsen fjernes, erstattes eller begrænses til et minimum. 

Arbejdstilsynet stiller en række krav til arbejdspladser, hvor der arbejdes med farlige kemikalier. Der skal blandt andet udarbejdes en særlig arbejdspladsvurdering (APV) for kemikalier, som indeholder en fortegnelse over de farlige stoffer og materialer, der bruges på arbejdspladsen.

Mindstekravet er, at arbejdspladsen laver en liste over alle de farlige kemiske stoffer og produkter, der anvendes. Det er typisk alle produkter, der er mærket med orange faremærker.

Arbejdspladsen skal leve op til krav på tre områder for at sikre arbejdsmiljøet mod farlige stoffer:

  1. Fjerne, erstatte eller udskifte farlige stoffer
  2. Begrænse udsættelse for kemiske stoffer
  3. Beskytte mod udsættelse for kemiske stoffer

Farlige stoffer erstattes, fjernes eller udskiftes med mindre farlige

Arbejdspladsen skal sørge for, at farlige kemikalier bliver erstattet af mindre farlige, når det er muligt. Og arbejdet skal tilrettelægges, så medarbejderne udsættes mindst muligt for de skadelige stoffer. Desuden skal stofferne bruges i den form, der medfører mindst risiko.

Et eksempel er brug af granulat i stedet for et støvende pulver. I praksis har det vist sig, at det er billigt at bruge de mindst farlige produkter, fordi der kan spares penge på sikkerhedsforanstaltninger.

Arbejdspladsen skal begrænse udsættelsen for farlige stoffer

Hvis arbejdspladsen ikke kan fjerne, erstatte eller udskifte de farlige stoffer, skal udsættelsen for stofferne begrænses så meget som muligt under hensyn til den tekniske udvikling.

Metoder til at begrænse de farlige stoffer er bl.a. indkapsling af stoffet (materialet) i et lukket system og fjernelse af forurenet luft via procesventilation (en mekanisk ventilation).

Hvis det ikke kan lade sig gøre at begrænse udsættelsen for et farligt stof, skal antallet af personer, der har risiko for at blive udsatte, eller varigheden af udsættelsen nedbringes. Det kan blandt andet ske ved at indrette arbejdet, så de processer, der inkluderer farlige stoffer, adskilles fra andre processer.

Arbejdsgiveren skal sørge for beskyttelse

Arbejdsgiveren skal sørge for personlige værnemidler til de ansatte, der arbejder med farlige stoffer. Det kan for eksempel være åndedrætsværn, som beskytter mod giftige partikler eller handsker, der beskytter mod hudkontakt med farlige stoffer.

Der skal udarbejdes beredskabsplaner for, hvordan en eventuel ulykke med farlige stoffer håndteres. Brugen af værnemidler skal ses som en midlertidig løsning og kan kun i enkelte tilfælde, som for eksempel ved reparationsarbejde, benyttes som den eneste foranstaltning.

Den bedste måde medarbejdere kan sikre sig selv på, er ved ikke at sløse med at følge brugsanvisninger for stoffernes anvendelse og brugen af værnemidlerne.

Kilde: Arbejde med stoffer og materialer, At-vejledning C.1.3     

 

Arbejdstilsynets vejledning om stoffer og materialer

På Arbejdstilsynets hjemmeside finder du AT-vejledningen om arbejde med stoffer og materialer. At-vejledningen beskriver blandt andet, hvordan virksomhederne kan forebygge, at medarbejderne bliver udsat for skadelige påvirkninger fra stoffer og materialer.

Læs AT-vejledningen om arbejde med stoffer og materialer 

Læs mere om kemisk arbejdsmiljø:

 

Oprettet d. 26. jan 2016