Luftvejsallergi

Kemiske stoffer, støv og partikler i arbejdsmiljøet kan skade luftvejene og give forskellige allergiske reaktioner som for eksempel astma og høfeber.

Omkring 300.000 danskere lider af astma. Man regner med, at cirka 10 procent af astmatilfældene skyldes arbejdsmiljøet. Beregninger viser, at samfundets omkostninger til behandling af astma i form af lægebehandling, medicin og hospitalsindlæggelser udgør cirka 1.1 milliard kroner per år. Heraf står arbejdsbetinget astma for de 100 millioner kroner. Derudover er der udgifter på omkring én milliard kroner til produktionstab, sygedage og udgifter til pension med videre.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside, januar 2016

Hvordan opstår allergisk astma

Den luftvejsallergiske reaktion kan forekomme, når man indånder såkaldte allergener i luften i form af: Mel, træstøv, enzymer eller organisk støv, der f.eks. indeholder svampe eller bakterier.

Kilde: Arbejdstilsynets hjemmeside, januar 2013

Udsatte brancher

Luftvejsallergi rammer især medarbejdere i brancher, hvor de er udsat for luftbårne allergener. Det gælder for eksempel: Laboratoriearbejdere, kemikere, bagere, elektrikere, sundhedspersonale, malere, frisører, rengøringsmedarbejdere, gartnere, arbejdere i medicinalindustrien og snedkere. Erhvervsbetinget astma ses også blandt personer, som arbejder med olieprodukter og levnedsmidler.

Oprettet d. 26. jan 2016