Kontakteksem

Kontaktallergener, hyppig håndvask og hudirriterende stoffer i arbejdsmiljøet kan give forskellige former for eksem.  

Kontakteksem er hudlidelser, der opstår, når huden kommer i kontakt med allergifremkaldende eller hudirriterende stoffer. Håndeksem er den hyppigste form for kontakteksem.

Håndeksem giver typisk kløe, rødme og hævelse og evt. små vandblærer. Senere kan der opstå revner og afskalning pga. udtørring.

Hvordan opstår eksem?

Kontakteksem opstår, når huden udsættes for påvirkninger, der kan irritere den og beskadige hudbarrieren og skyldes at huden udsættes for en større belastning end den kan tåle.

Kontakteksem kan opstå som følge af påvirkninger gennem kortere eller længere tid med allergifremkaldende eller hudirriterende stoffer som for eksempel:

  • Vådt arbejde som ved hyppig håndvask eller handskebrug.
  • Arbejde med hudirriterende stoffer som sæbe, fødevarer, opløsningsmidler, skæreolier mm.
  • Arbejde med allergifremkaldende stoffer som gummikemikalier, konserveringsmidler, hårfarver, planter, metaller mm.

De arbejdsbetingede hudlidelser er ofte kroniske og langvarige. Selvom de ikke er livstruende, kan de medføre langvarig sygemelding, jobskifte eller tab af erhvervsevne.

Udsatte brancher

Frisørarbejde:
Cirka seks frisører ud af 1.000 anmelder et arbejdsbetinget eksem inden for et år.

Rengøring:
Cirka seks rengøringsmedarbejdere ud af 10.000 anmelder et arbejdsbetinget eksem inden for et år.
 
Levnedsmiddelmedarbejder:
Cirka tre ud af 1.000 kokke og køkkenmedhjælpere anmelder et arbejdsbetinget eksem inden for et år.

Sundhedspersonale:
Cirka syv ud af 10.000, der arbejder som plejepersonale, anmelder et arbejdsbetinget eksem inden for et år.

Andre udsatte grupper:
Andre udsatte grupper er bagere, metalarbejdere, tandlæger & klinikassistenter og malere.

Kilde: Videncenter for Allergi, januar 2016 

Oprettet d. 26. jan 2016