Storrumskontorer

Storrumskontorer stiller særlige krav til indretning, så kontoret ikke bliver en kilde til frustration, stress og støj.

Indeklima i storrum

I storrum er der typisk flere computere, lamper og mennesker på færre m2, og de producerer varme. Mange steder har også store glaspartier, som kan give problemer med både solopvarmning  og  kuldenedfald om vinteren.

 

Gode råd til indeklimaet i storrumskontoret:

  • Undgå direkte sol, fx ved at skærme af med markiser eller persienner.  

  • Spar på energien. Vælg lavenergipærer og kontorudstyr, der bruger mindst mulig energi.

  • Sluk lyset efter dig. Flyt printere og kopimaskiner til et andet rum.

Ventilation i storrum 

Kropslugt fra mange mennesker stiller ekstra krav til ventilation i storrum. En separat garderobe til vådt og lugtende overtøj er også hensigtsmæssigt.

Papirbunker og rod gør det svært at fjerne støv og skidt, og nogle er mere følsomme over for støv end andre. Her kan fælles regler være en god idé.

Lys i storrum

Det kan blive et problem, hvis mange medarbejdere sidder langt fra vinduet. De vil have behov for at tænde lys, hvor medarbejderne tæt på vinduet vil have behov for at skærme for solen. Statens Byggeforskningsinstitut fraråder, at man arbejder permanent mere end 3-4 meter fra vinduet.

Støj i storrum

Hver anden dansker, som arbejder i storrum er generet af støj , viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Det kan forebygges på flere måder.

Fokuspunkter i forhold til støj i storrum:

  • Sørg for at der er mulighed for at sidde og fordybe sig i længere perioder.
  • Overvej trådløse telefoner, omstilling af faste telefoner og lydløse mobiltelefoner. 
  • Tænk akustik nøje ind, før I bygger nyt.

Indretning i storrum

Tænk teknologien med fra starten og tænk i bærbare og fleksible løsninger. Hvordan I indretter jer, afhænger af hvilken type arbejde, der skal foregå. Konsulenter, der er meget ude af huset, har måske ikke brug for en plads hver, men derimod flere mødelokaler og projektrum. 

Suppler storrum med andre rum: stillerum, projektrum, caféområder og andre rum, som passer til forskellige typer arbejde. Fortrolige samtaler passer ikke til storrum.

Endelig har det betydning for trivslen, at der er mulighed for at indrette sig individuelt med potteplanter, opslagstavler og fotografier.

Omgangs- og samarbejdsformer i storrum

Mange forskellige behov støder sammen, når man arbejder i storrum, så det er bedst, hvis man kan tale åbent om behov og begrænsninger. Ofte bliver storrum indført for at skabe mere videndeling, men kollegasnak kan for nogle være irriterende distraktion.

 

Gode råd om arbejde i storrumskontor:

  • Sørg for at de medarbejdere, som reelt har brug for at dele viden, sidder sammen. 

  • Overvej om I har den samme holdning til, hvad "rigtigt" arbejde er - er det kun individuel produktion, der tæller, eller omfatter det også uformel snak? 

  • Overvej om der skal indføres adfærdsregler, men pas på at de ikke bliver for firkantede, så de reelt hindrer den videndeling, som ofte er et mål.

Etablering af åbne kontormiljøer (BFA Finans)

 

Sidst opdateret d. 27. nov 2017

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle