Arbejde foran computerskærmen

Det er vigtigt, at computerskærmen er indstillet korrekt og er fri for flimmer, hvis du vil undgå gener.

Forebyg gener når du sidder foran skærmen

Skærmarbejde i længere tid kan give forbigående gener for øjne og syn ("grus" i øjnene eller træthedsfornemmelser) eller hovedpine. Det kan også medføre gener i nakke, skuldre og arme.

Psykiske belastninger i forbindelse med skærmarbejde kan forstærke disse gener. Det kan være for høje krav til dig, for svære opgaver i forhold til dine kvalifikationer eller mangel på indflydelse og social støtte.

Ved en del skærmarbejde kan man arbejde 1-2 timer uden ophold. Men skærmarbejde kan også være så intensivt, at der er behov for flere pauser. Det gælder især, når man arbejder med mus.

Krav i forbindelse med skærmarbejde

Billedet på skærmen skal være stabilt og fri for flimmer. Lysstyrke og kontrast skal nemt kunne justeres. Skærme skal kunne drejes og vippes. Det kan evt. være nødvendigt med en sokkel eller særligt bord.

Generende reflekser på skærmen skal undgås

Skærmen skal anbringes så generende blænding undgås. Det kan ske ved at anbringe skærmen med siden til lysindfald, fx når du kigger parallelt med vinduerne. Samtidig bør skærmoverfladen og kanter være matte, så de ikke reflekterer lyset. 

Skærmbriller eller kontaktlinser

Har du behov for det, kan du for arbejdsgivers regning få briller eller kontaktlinser, som er nødvendig for dit skærmarbejde. Det gælder, hvis en synsundersøgelse hos optiker eller øjenlæge viser, at det er nødvendigt, og dine egne briller og kontaktlinser ikke kan bruges. Du har ret til en undersøgelse, inden du begynder at arbejde ved skærmen og derefter med jævne mellemrum.

Krav til bærbar computer

En bærbar computer er primært et arbejdsredskab til, når du er på farten eller ude af kontoret. Den giver ofte uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og kan være dårlig for øjnene.

Der gælder de samme regler gælder for en bærbar som en stationær computer, hvis du bruger den bærbare computer mere end ca. 2 timer hver dag på din faste arbejdsplads. Det betyder, at du skal kunne stille tastaturet skråt, og det skal kunne skilles fra skærmes. Det kan fx ske, hvis du kobler et eksternt tastatur og mus til. En anden mulighed er at sætte den bærbare i en docking-station, som har tilkoblet skærm, tastatur og mus.

 

Gode råd til skærmarbejdet

  • Tegn på skærmen skal være tydelige og tilstrækkelig store, dvs. store bogstaver skal være ca. 4 mm høje, hvis du læser i en afstand på 50-70 cm (ca. en arms længde). 

  • Synsretningen bør være lidt skråt nedad, så du belaster nakken mindst muligt.

  • Skærmen bør derfor placeres i en højde, så øverste tekstlinje er ca. 15 cm under din vandrette synshøjde.

  • Blink så ofte du kan, så du undgår irritation af øjnene.

  • Udstyret må ikke afgive så kraftig varme og støj, at det kan være generende. Den bedste placering af evt. harddisk er under bordpladen i et særligt ophæng.

 

Sidst opdateret d. 29. jun 2017

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle