Tak fordi du testede din viden om arbejde i sommervarmen


Herunder kan du gense spørgsmålene og de rigtige svar.

 1. Hvad anbefaler Arbejdstilsynet når luftfugtigheden kommer over de normale 40 til 60 procent?

  Rigtigt svar: Pauserne bør holdes et sted, hvor temperaturen er lavere end selve arbejdsstedet
 2. Hvad anbefaler Arbejdstilsynet for personer med fysisk arbejde, hvis lufttemperaturen overstiger 32 °C?

  Rigtigt svar: Medarbejderne skal have mulighed for at holde passende pauser 
 3. Hvor høj må temperaturen være på arbejdspladsen ved stillesiddende arbejde og normale klima- og arbejdsforhold? 

  Rigtigt svar: Temperaturen må ikke overstige 25 °C

  Under normale forhold må temperaturen ikke overstige 25 °C , bortset fra perioder med hedebølge. Når det er meget varmt udendørs, er varmetabet til omgivelserne fra et arbejdsrum mindre end normalt. Temperaturen stiger derfor og kan komme over 25ºC. Det accepteres af Arbejdstilsynet. Men meget høje temperaturer kan give gener og være en helbredsrisiko.
 4. Hvad anbefaler Arbejdstilsynet under en hedebølge for personer der bærer uniform eller på anden måde skal have varmt tøj på?

  Rigtigt svar: Pauserne bør være længere 

Gode råd ved høje udetemperaturer

Hvis der ikke kan holdes en temperatur på under 25 oC i perioder med høje udetemperaturer, skal man finde årsagen og løse problemet.

Bemærk, at det er individuelt, hvor meget mennesker påvirkes af varme.

Sørg for, at medarbejdere med stillesiddende arbejde får et passende antal pauser, hvis temperaturen er over 35 oC og luftfugtigheden er 40-60 pct.

Hvis luftfugtigheden overstiger 40-60 pct., skal medarbejdere med stillesiddende arbejde have pauser, selv om temperaturen er under 35 oC.

Pauserne skal holdes i lokaler med lavere temperatur eller udendørs.
Påklædningen bør være let.

Hvis der er krav om uniform, som er varm, skal pauserne eventuelt være længere. Alternativt skal pauserne holdes i lokaler med lavere temperatur.

Medarbejderne skal have adgang til rigeligt drikkevand.

Vær særlig opmærksom på risikogrupper. Det vil sige gravide, ældre og medarbejdere med hjerte- eller lungesygdomme. Risikogrupperne skal eventuelt have længere pauser, eller helt undgå at blive udsat for de høje temperaturer.

Hvis en medarbejder har symptomer på varmeudmattelse (svimmelhed, kvalme, synsforstyrrelser og hovedpine), skal medarbejderen straks hjælpes ud i køligere omgivelser. Sørg desuden for, at medarbejderen får rigeligt at drikke.

Hvis en medarbejder besvimer eller falder om, skal der tilkaldes en ambulance. Hedeslag skal behandles akut.

Kilde: Arbejdstilsynet

Læs mere om reglerne for arbejde under varme på Arbejdstilsynets hjemmeside

Se Arbejdstilsynets vejledning 'Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder'

 

Videncenter for Arbejdsmiljø laver løbende 'Test din viden' om forskellige arbejdsmiljøemner.

 

Prøv også:

Test din viden om arbejdsmiljøarbejdet

Test din viden om stress

Test din viden om vold
Test din viden om sygefravær

Oprettet d. 31. maj 2016