Symptomer på dårligt indeklima

Dårligt indeklima kan give en lang række problemer med åndedrættet, huden og give utilpashed i form af hovedpine og kvalme.

Dårligt indeklima opleves individuelt

Kroppen er følsom overfor et dårligt indeklima, og det kan vise sig på mange forskellige måder, og ofte også individuelt. Forskellige mennesker reagerer nemlig ofte forskelligt på de samme påvirkninger.

Tegn på dårligt indeklima

De fire mest hyppige problemer på grund af dårligt indeklima:

 • Tørre, kløende eller irriterede øjne
 • Træthed eller sløvhed
 • Hovedpine
 • Skulder og nakkeproblemer

Disse symptomer kan have mange andre årsager end et dårligt indeklima. Hvis de skyldes indeklimaet, vil de typisk opstå efter kort tids ophold på arbejdspladsen, blive værre i løbet af en arbejdsdag og blive mildere eller forsvinde helt, når arbejdsdagen er slut, og du er kommet hjem.

Sammenhæng mellem indeklima og psykisk arbejdsmiljø

Et generelt dårligt arbejdsmiljø kan desuden forværre reaktionerne på et dårligt indeklima. Personer, der arbejder i et godt arbejdsmiljø er ofte mere tolerante overfor problemer med indeklimaet. Derfor kan man ikke se isoleret på indeklimaproblemer, men må se på arbejdsmiljøet i helhed.

 

Oprettet d. 17. dec 2015

Værktøjer

Læs mere

Love og regler

 • AT-vejledning om varme, kulde og træk

  Varme, kulde og træk kan være ubehageligt, men udgøre under normale forhold ikke en sundhedsfare for medarbejderne. Varme kan fx komme fra sol gennem store glasruder eller fra store tagflader, som er dårligt isoleret. Varme kan også stamme fra fx lamper, mennesker og computere inde i bygningen.

  Læs mere
 • AT-vejledning om luftkvalitet

  Dårlig luftkvalitet i en bygning kan skyldes afgasninger fra inventaret, mange mennesker i lokalerne, dampe, lugte samt støv og snavs. Høje temperaturer i bygningen kan desuden medføre, at medarbejderne oplever luftkvaliteten som dårlig. Symptomerne kan være irritation i øjne, næse og svælg, hovedpine, træthed og svimmelhed.

  Læs mere
 • AT-vejledning om fugt og skimmelsvampe i indeklimaet

  Fugt kan forekomme i alle bygninger og kan fx skyldes utætte tage og vægge, vandskader og kondens. Høj luftfugtighed kan over tid øge risikoen for skimmelsvamp og andre bakterier. Skimmelsvampe ses som farvede plamager, der ofte har en lodden overflade. Skimmelsvampe lugter muggent og afgiver sundhedsskadelige stoffer.

  Læs mere
Se alle