Klassificering af indeklimaet

Klassificeringsordninger kan bruges til at arbejde systematisk med at forbedre indeklimaet og vælge de produkter, som giver det bedst mulige indeklima.

Dansk standard for indeklima

Ejere af boliger, skoler, institutioner og kontorer kan få vurderet indeklimaet på en skala fra A++ til C med Dansk Standard for indeklima.

Det giver arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen et grundlag for at kunne lave en handlingsplan, som skal løse indeklimaproblemer i den rigtige rækkefølge - uden at sætte noget andet over styr. Og ikke mindst viden til at kunne investere der, hvor man får mest arbejdsmiljø og indeklima for pengene.

Dansk Standard for indeklima giver en samlet vurdering af indeklimaet og adskiller sig således fra andre ordninger, som for eksempel indeklimamærket, der har fokus på den enkelte byggevare og tilstedeværelsen af farlige stoffer i byggevarer.

Ni målepunkter for et godt indeklima

Standarden har udvalgt ni parametre eller målepunkter, der har betydning for et godt indeklima. De ni udvalgte parametre er:

 1. Ventilationsrate
 2. CO2
 3. Termiske forhold
 4. Radon
 5. Formaldehyd
 6. Partikler
 7. Fugt/skimmelsvampe 
 8. Dagslys og kunstig belysning
 9. Akustiske forhold

Det er Dansk Standard, der på opfordring fra den tidligere Erhvervs- og Byggestyrelsen, har udarbejdet indeklimastandarden.

 

Indeklimamærket

Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er en frivillig mærkningsordning, som giver forbrugere og bygningsansvarlige mulighed for, at vælge de byggevarer og produkter, som giver det bedst mulige indeklima.

Formålet med indeklimamærkningen er at forbedre indeklimaet i bygninger ved:

 • At give producenterne et redskab til at udvikle mere indeklimarigtige produkter
 • At give brugerne et redskab til at ud­væl­ge mere indeklimarigtige produkter
 • At give alle et redskab til bedre forståelse af produkters påvirkning af indeklimaet

Indeklimamærkets indhold

Indeklimamærket stiller krav til produktet i dets brugsfase, og fokuserer på tre centrale områder:

 • Afgasning. Alle produkter har en såkaldt afgasning. Det vil sige, at de afgiver en mængde partikler, indenfor en given periode efter produktionen. Indeklimamærket kræver at der er angivet en ’tidsværdi’, som angiver, hvornår produkterne ikke længere giver disse afgasninger. Tidsværdien bestemmes ved kemisk analyse og sensorisk (lugt) bedømmelse.
 • Partikelafgivelse. Loftprodukter klassificeres desuden for partikelafgivelse, bestemt ved såkaldt sedimenterbart støv, som består af partikler inkl. fibre, som afgives i den første tid af produktets brug.
 • Indeklimarelevante vejledninger. For indeklimamærkede produkter skal der foreligge vejledninger vedrørende projektering, transport, opbevaring, montering, rengøring og vedligeholdelse. Disse vejledninger skal følges for ikke at forringe produkternes indeklimarelevante egenskaber.

 

Sidst opdateret d. 20. jun 2016

Værktøjer

Læs mere

Love og regler

 • AT-vejledning om varme, kulde og træk

  Varme, kulde og træk kan være ubehageligt, men udgøre under normale forhold ikke en sundhedsfare for medarbejderne. Varme kan fx komme fra sol gennem store glasruder eller fra store tagflader, som er dårligt isoleret. Varme kan også stamme fra fx lamper, mennesker og computere inde i bygningen.

  Læs mere
 • AT-vejledning om luftkvalitet

  Dårlig luftkvalitet i en bygning kan skyldes afgasninger fra inventaret, mange mennesker i lokalerne, dampe, lugte samt støv og snavs. Høje temperaturer i bygningen kan desuden medføre, at medarbejderne oplever luftkvaliteten som dårlig. Symptomerne kan være irritation i øjne, næse og svælg, hovedpine, træthed og svimmelhed.

  Læs mere
 • AT-vejledning om fugt og skimmelsvampe i indeklimaet

  Fugt kan forekomme i alle bygninger og kan fx skyldes utætte tage og vægge, vandskader og kondens. Høj luftfugtighed kan over tid øge risikoen for skimmelsvamp og andre bakterier. Skimmelsvampe ses som farvede plamager, der ofte har en lodden overflade. Skimmelsvampe lugter muggent og afgiver sundhedsskadelige stoffer.

  Læs mere
Se alle