Hedebølge på arbejdet

Arbejdsmiljøloven siger, at temperatur og påklædning på en arbejdsplads skal passe til det arbejde, der bliver udført.

Hedebølge giver undtagelser

En passende temperatur på arbejdspladsen afhænger af, hvor fysisk anstrengende arbejdet er og hvilke arbejdsmetoder, der bliver brugt.

Temperaturen ved stillesiddende arbejde og normale klima- og arbejdsforhold må ikke overstige 25 °C.

I nogle situationer er det dog umuligt at holde temperaturen nede, for eksempel under en hedebølge.

Arbejdstilsynets praksis ved hedebølge:

 • Ansatte skal have mulighed for at holde passende pauser hvis lufttemperaturen er over 35 °C for stillesiddende arbejde og 32 °C for fysisk arbejde.
 • Overstiger den relative luftfugtighed de normale 40 til 60 procent, skal der gives pauser ved lavere temperaturer.
 • Pauser bør holdes i lokaler/udendørs, hvor temperaturen er lavere end i det lokale, som personen skal have pause fra. 
 • Påklædningen bør være let. Hvis den ansatte skal bære uniform eller på anden måde have varmt tøj på, bør pauserne være længere. 
 • Særlige produktionsforhold kan medføre en stigning i temperaturen på grund af kraftig varmestråling, for eksempel fra varmeovne på støberier. De ansatte skal beskyttes mod strålevarme med egnede foranstaltninger.


Se Arbejdstilsynets vejledning 'Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder'

Se Arbejdstilsynets vejledning 'De hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger'

Sidst opdateret d. 20. jun 2016

Værktøjer

Læs mere

Love og regler

 • AT-vejledning om varme, kulde og træk

  Varme, kulde og træk kan være ubehageligt, men udgøre under normale forhold ikke en sundhedsfare for medarbejderne. Varme kan fx komme fra sol gennem store glasruder eller fra store tagflader, som er dårligt isoleret. Varme kan også stamme fra fx lamper, mennesker og computere inde i bygningen.

  Læs mere
 • AT-vejledning om luftkvalitet

  Dårlig luftkvalitet i en bygning kan skyldes afgasninger fra inventaret, mange mennesker i lokalerne, dampe, lugte samt støv og snavs. Høje temperaturer i bygningen kan desuden medføre, at medarbejderne oplever luftkvaliteten som dårlig. Symptomerne kan være irritation i øjne, næse og svælg, hovedpine, træthed og svimmelhed.

  Læs mere
 • AT-vejledning om fugt og skimmelsvampe i indeklimaet

  Fugt kan forekomme i alle bygninger og kan fx skyldes utætte tage og vægge, vandskader og kondens. Høj luftfugtighed kan over tid øge risikoen for skimmelsvamp og andre bakterier. Skimmelsvampe ses som farvede plamager, der ofte har en lodden overflade. Skimmelsvampe lugter muggent og afgiver sundhedsskadelige stoffer.

  Læs mere
Se alle