Forebyggelse af dårligt indeklima

Forebyggelse af dårligt indeklima handler i de fleste tilfælde om simple tiltag som for eksempel passende udluftning, rengøring og styring af temperatur, luftfugtighed og træk.

Hvad kan du og dine kolleger gøre?

Sørg for at lufte ud jævnligt i løbet af dagen. Hold orden og ryd bunkerne, så rengøringen kan komme til at gøre ordentligt rent.

Har i mekanisk ventilation på arbejdspladsen, skal den bruges korrekt, da der ellers kan opstå træk og kulde. Lav aftaler om udluftning og oprydning, og sørg for at holde hinanden fast på dem.

Hvad kan arbejdsmiljøgruppen gøre

En velfungerende arbejdsmiljøgruppe på arbejdspladsen kan sætte fokus på indeklimaet, hjælpe til med at skabe opbakning til at overholde interne aftale og forholdsregler og give gode råd til at løse hverdagens problemer med indeklimaet og medvirke aktivt til at byggeprojekter inddrager indeklima fra starten.

Hvad kan din chef gøre for indeklimaet?

En vurdering af indeklimaet skal indgå i den lovpligtige ArbejdsPladsVurdering, der skal laves mindst hvert tredje år. Det er ledelsens og medarbejdernes ansvar, at APV’en dækker indeklimaet.

 

Den bedste måde at vurdere kvaliteten af indeklimaet er som regel ved ganske enkelt at spørge de personer, der arbejder i lokalet. Normalt er det ikke nødvendigt med tekniske målinger.

Ledelsen kan også sørge for grundig rengøring, så støvet i luften minimeres, og sørge for, at varmekilder som for eksempel kontormaskiner eller lamper kan dæmpes eller slukkes for at mindske varmeudviklingen. Er der mekaniske ventilationsanlæg, er det vigtigt at de bliver vedligeholdt på de aftalte tidspunkter.

Hvad kan virksomhedens øverste ledelse gøre?

Hvis virksomheden skal bygge nyt eller bygge om bør man vælge byggematerialer, der afgasser så lidt som muligt. Dansk Indeklima mærkning står for en mærkningsordning, der oplyser om bygningsmaterialers og andre genstandes afgasning.

 

 

Oprettet d. 17. dec 2015

Værktøjer

Læs mere

Love og regler

 • AT-vejledning om varme, kulde og træk

  Varme, kulde og træk kan være ubehageligt, men udgøre under normale forhold ikke en sundhedsfare for medarbejderne. Varme kan fx komme fra sol gennem store glasruder eller fra store tagflader, som er dårligt isoleret. Varme kan også stamme fra fx lamper, mennesker og computere inde i bygningen.

  Læs mere
 • AT-vejledning om luftkvalitet

  Dårlig luftkvalitet i en bygning kan skyldes afgasninger fra inventaret, mange mennesker i lokalerne, dampe, lugte samt støv og snavs. Høje temperaturer i bygningen kan desuden medføre, at medarbejderne oplever luftkvaliteten som dårlig. Symptomerne kan være irritation i øjne, næse og svælg, hovedpine, træthed og svimmelhed.

  Læs mere
 • AT-vejledning om fugt og skimmelsvampe i indeklimaet

  Fugt kan forekomme i alle bygninger og kan fx skyldes utætte tage og vægge, vandskader og kondens. Høj luftfugtighed kan over tid øge risikoen for skimmelsvamp og andre bakterier. Skimmelsvampe ses som farvede plamager, der ofte har en lodden overflade. Skimmelsvampe lugter muggent og afgiver sundhedsskadelige stoffer.

  Læs mere
Se alle