Årsager til dårligt indeklima

Et dårligt indeklima har næsten altid en kombination af flere forskellige årsager. De væsentligste årsager til dårligt indeklima er luftens kvalitet, temperatur og relative fugtighed.

Dårlig luft kan have flere årsager

Dårlig luft giver dårligt indeklima og skyldes, at luften er ’forurenet’ af en eller flere generende eller sundhedsskadelige elementer. De mest almindelige er støv, forskellige gasser fra byggematerialer eller møbler, parfume, udstødning fra trafikken eller os fra madlavning.

I mange år har mikropartikler fra printere eller kopimaskiner været under mistanke for at forurene luften på kontorarbejdspladsen, men trods intensiv forskning er det ikke lykkedes at dokumentere det.

Byggematerialer afgiver stoffer til luften

I nybyggeri eller nyrenoverede lokaler kan byggematerialer som fugemasse, lim, maling og gulvbelægninger afgasse forskellige stoffer som for eksempel formaldehyd og organiske opløsningsmidler. Afgasningen aftager med tiden, men kan være et problem for indeklimaet, mens byggeriet stadig er nyt.

Manglende rengøring giver dårlig luft

Sjusket eller utilstrækkelig rengøring kan medvirke til dårlig luft på arbejdspladsen. Dog skal der som udgangspunkt være synligt beskidt, før støv og andet snavs bliver et væsentligt problem for indeklimaet.

Grundig rengøring har ikke nødvendigvis kun gode effekter på indeklimaet. Rengøringsmidler kan for eksempel i kortere eller længere tid afgive en ubehagelig lugt, der bidrager til dårligt indeklima.

Træk og varme giver dårligt indeklima

For høj varme er en af de mest almindelige årsager til et dårligt indeklima. En passende temperatur på indendørs arbejdspladser som for eksempel kontorer, skoler eller daginstitutioner er 20-22 °C. Så er det komfortabelt at arbejde.

Ved temperatur på 23°C eller derover stiger antallet af klager over indeklimasymptomer ofte. Temperaturen ved stillesiddende arbejde og normale klima- og arbejdsforhold må ikke overstige 25 °C.

Kilde: Arbejdstilsynets vejledning om indeklima

Vær opmærksom på, at lamper og kontormaskiner kan medvirke til at hæve temperaturen.

Ventilationsanlæg skal bruges rigtigt

I lokaler med få medarbejdere kan man tit få frisk luft og dæmpe temperaturen alene ved at lufte ud med åbne vinduer så ofte, som det er nødvendigt, men i større lokaler som for eksempel storrumskontorer er man ofte nødt til at etablere et ventilationsanlæg.

Det er meget vigtigt at anvende mekaniske ventilation korrekt, da forkert betjening kan skabe uønsket træk, som er et indeklimaproblem på lige fod med den for høje temperatur, man forsøger at slippe af med.

Fugtig eller tør luft påvirker indeklimaet

Hvis der er meget fugtigt på arbejdspladsen kan det medvirke til indeklimaproblemer. Fugt skaber gode betingelser for skimmelsvamp og mange andre mikroorganismer og bakterier. De kan alle vokse i for eksempel fugtige gipsvægge, i træværk som vinduesrammer eller lister eller i fugtige tæpper eller andre tekstiler.

Tør luft kan dog også være et problem for indeklimaet. Er luften for tør, bliver slimhinderne udtørret, og det kan give træthed og ubehag, specielt hvis man arbejder ved en computerskærm. Er luften samtidigt dårlig på grund af støv eller kemikalier, kan det forværre problemerne.

 

Sidst opdateret d. 20. jun 2016

Værktøjer

Læs mere

Love og regler

 • AT-vejledning om varme, kulde og træk

  Varme, kulde og træk kan være ubehageligt, men udgøre under normale forhold ikke en sundhedsfare for medarbejderne. Varme kan fx komme fra sol gennem store glasruder eller fra store tagflader, som er dårligt isoleret. Varme kan også stamme fra fx lamper, mennesker og computere inde i bygningen.

  Læs mere
 • AT-vejledning om luftkvalitet

  Dårlig luftkvalitet i en bygning kan skyldes afgasninger fra inventaret, mange mennesker i lokalerne, dampe, lugte samt støv og snavs. Høje temperaturer i bygningen kan desuden medføre, at medarbejderne oplever luftkvaliteten som dårlig. Symptomerne kan være irritation i øjne, næse og svælg, hovedpine, træthed og svimmelhed.

  Læs mere
 • AT-vejledning om fugt og skimmelsvampe i indeklimaet

  Fugt kan forekomme i alle bygninger og kan fx skyldes utætte tage og vægge, vandskader og kondens. Høj luftfugtighed kan over tid øge risikoen for skimmelsvamp og andre bakterier. Skimmelsvampe ses som farvede plamager, der ofte har en lodden overflade. Skimmelsvampe lugter muggent og afgiver sundhedsskadelige stoffer.

  Læs mere
Se alle