Skab engagement om visionen

Et fælles engagement, hvor alle lige fra topledelse til sidst ankomne medarbejder og midlertidigt ansatte arbejder sammen om at skabe sikkerhed. Det er et af de træk, der karakteriserer virksomheder, der har succes med Vision Zero.

Vision Zero er ikke bare en måde at forebygge ulykker, det er en ny måde at tænke på - et nyt mindset. Her går sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejdet ikke kun ud på at forebygge ulykker men at udvikle et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som bidrager til forretningen og skaber værdi både for virksomheden og for medarbejderne.

Ledelsen skal gå forrest

Topledelsen spiller en afgørende rolle, når det handler om at forbedre sikkerheden og udbrede den fælles vision. Det sender et vigtigt signal både over for ansatte, kunder og leverandører, når ledelsen går forrest i sikkerhedsarbejdet.

Der skal være overensstemmelse mellem topledelsens overordnede overbevisninger og den måde, ledelse bliver udført på i det daglige arbejde. En god sikkerhedskultur er noget man er fælles om på alle niveauer fra den øverste direktør til sidst ankomne medarbejder.

Men det er også vigtigt, at lederne og medarbejderne følger trop. Visionen skal være som en fælles puls, der går gennem hele virksomheden, hvor alle føler sig forpligtede og påtager sig deres del af ansvaret. Lederne og medarbejderne skal ikke bare lære at følge de regler, som andre har sat op, men selv være med til at skabe et sikkert arbejdsmiljø og udvikle løsningerne.  

Skab engagement om Vision Zero. Tegning af Lars Andersen

Fra strategi til håndgribelige aktiviteter

Vision Zero skal dog ikke kun formuleres på et overordnet strategisk niveau, men også oversættes til håndgribelige aktiviteter i den daglige praksis. Eksempelvis i forhold til kommunikation, kultur og læring.

Mange steder bliver arbejdet med en fælles vision bakket op af et team sammensat af deltagere fra alle niveauer i organisationen inklusiv topledelsen, som mødes og diskuterer sikkerhedsspørgsmål, eksempelvis hver 14. dag.

EKSEMPEL: Et stort dansk energiselskab lægger særlig vægt på kompetente og motiverede medarbejdere. Det gør de blandt andet ved, at indstillingen til sikkerhedsspørgsmål er noget af det, nye medarbejdere bliver vurderet på i ansættelsesprocessen.  

Virksomheden har et strategisk Vision Zero program med 6 forskellige værktøjer, der handler om

 1. mindset og samarbejde
 2. læring og kompetencer
 3. simplificering af processer og overholdelse af regler
 4. roller og ansvar
 5. beslutninger baseret på data
 6. innovation.

(Kilde: Success factors for the implementation of a Zero Accident Vision (ZAV).TNO Report (TNO 2015 R11506), 2015)    

Gode råd om at skabe engagement om visionen

 • Sikkerhed skal være en del af virksomhedens identitet (mission og strategi)
 • Sikkerhed skal være en kerneværdi, der styrer alle beslutninger
 • Det skal gøres klart og italesættes, at sikkerhed er en win-win situation, som alle får noget ud af – samarbejdspartnere, kunder, leverandører og ansatte. Og omvendt at dårlig sikkerhed er en trussel mod forretningen.
 • Visionen skal også være en del af virksomhedens globale strategi, som bliver tilpasset, introduceret og forfulgt i alle aktiviteter og på alle arbejdssteder.
 • En række styrende principper for sikkerheden bør formuleres og være en del af virksomhedens traditioner.

 

 

Oprettet d. 7. nov 2016