Skab en god sikkerhedskultur

Sikkerhedskultur er et nøgleområde for implementeringen af Vision Zero. En virksomheds sikkerhedskultur er den måde, ledere og medarbejdere i det daglige arbejder med sikkerhed i en virksomhed – også under tidspres.

I mange tilfælde bunder arbejdsulykker i en dårlig sikkerhedskultur. Ledere og medarbejderes engagement og indstilling til sikkerhed er derfor vigtig.

God sikkerhedskultur har en positiv indflydelse på kvalitet og produktivitet, og derfor er det også en forretningsmæssig fordel at bekende sig til Vision Zero.

Skab en god sikkerhedskultur. Tegning af Lars Andersen

4 forhold der påvirker sikkerhedskulturen

 1. Prioriteringen af sikkerhed: Ledelsen viser tydeligt, at sikkerhed har en høj prioritet, også når der er tidspres. Ledelsen har stor viden om sikkerhed og støtter initiativer fra medarbejderne.
 2. Retfærdighed: Der er en åben og retfærdig kultur, hvor man kan tale frit, analysere og lære af ulykker og nærvedulykker. Der bliver taget godt imod nye ideer og bakket op om nye initiativer og forslag.
 3. Alle er med: Medarbejderne opfordres til at tage initiativ og tage del i diskussionerne og beslutninger omkring sikkerhed.
 4. Sikkerhedsklimagruppe: Beskæftiger sig med sikkerhed i hverdagens aktiviteter og er opmærksom på, om alle har den viden, de har brug for, og støtter hinanden i at tage sikkerhedsinitiativer.

Medarbejderne i virksomheder, der arbejder ud fra Vision Zero-tankegangen, lægger mere vægt på ledelsens prioritering af sikkerhed, retfærdighed og at alle er med sammenlignet med andre virksomheder. Det viser undersøgelser, der har sammenlignet Vision Zero virksomheder med andre virksomheder, der har gjort brug af NOSACQ-50 spørgeskemaet om sikkerhedsklima.

Arbejdsmiljøkulturens modenhed

Virksomheder har forskellige tilgange til arbejdsmiljø.

 1. Ignorerende: Hændelser er hændelige uheld
 2. Reaktiv: Reagerer kun når der sker noget
 3. Kalkulerende: Kalkulerer bevidst med risici
 4. Proaktiv: En forebyggende kontrollerende tilgang
 5. Skabende: Kombinerer det at overholde regler med en mere ambitiøs og robust strategi for arbejdsmiljøet. 

Model der viser arbejdsmiljøkulturens modenhed med hhv. en traditionel tilgang og Vision Zero tilgang.

Vision Zero virksomheder har en mere moden sikkerhedskultur og stræber efter at skabe balance mellem arbejdsmiljøsystemer og mennesker og kultur. Det betyder, at medarbejderne har en opfattelse af, at lederne prioriterer sikkerheden i det daglige arbejde - også under tidspres. Og at de er kompetente til at gøre det.

At der er en åben atmosfære, hvor medarbejderne opfordres til at tage del i diskussionerne omkring sikkerhed. Der er en ikke-bebrejdende kultur, hvor der er fokus på at lære fra eventuelle ulykker og nærvedulykker snarere end at finde frem til de skyldige personer.

Gode råd om at skabe en god sikkerhedskultur

 • Vis synlig sikkerhedsledelse ved jævnligt at gå sikkerhedsrunder i virksomheden og ved at ledere og mellemledere er forbilleder i dagligdagen.
 • Mellemledere skal være klædt på til at kunne handle på sikkerhedsspørgsmål, når de opstår.
 • Et særligt program, som medarbejderne skal gennemføre, kan være med til at skærpe medarbejdernes opmærksomhed om sikkerhed.
 • Skab en kultur, hvor man kan tale åbent om sikkerhedsspørgsmål - også med cheferne.
 • Alle skal tage ansvar for deres egen sikkerhed.
 • Fokuser på ansvarlighed og sørg for at udvikle viden og færdigheder både blandt ledere og medarbejdere.
 • Tal om sikkerhed ved ugentlige udviklingsmøder for at genopfriske procedurerne.

Alle skal tage ansvar

 • Få alle til at forstå, at farligt arbejde skal stoppes med det samme og først kan genoptages, når det er sikkert. Lav et slogan som for eksempel "farligt arbejde er no go".
 • Styrk deltagelsen, da det er nøglen til at styrke dialogen.
 • Medarbejderne skal udfordres til at tænke og finde løsningerne selv. Stil spørgsmål der fremmer refleksion.

VÆRKTØJ: Byggeriets sikkerhedsmålinger er et værktøj, der kan bruges til at måle sikkerhedsniveauet på en byggeplads.         

EKSEMPEL: I en stor hollandsk produktionsvirksomhed arbejder man både med nul ulykker, nul spild og lean. Her bliver medarbejdernes holdninger og engagement betragtet som en afgørende faktor. Der er en klart udmeldt prioritering, der går på:

 • Sikkerhed og sundhed
 • Kvalitet
 • Levering til tiden
 • Omkostninger.

Forandringer bliver implementeret oppefra via en train-the-trainer model. Det betyder at man uddanner medarbejderne, så man ikke er afhængig af at hente eksterne eksperter ind. En gang om måneden gennemgår ledelsen potentielle faresituationer og hvordan man kan forebygge dem, og alle nye medarbejdere skal gennemgå en 3 dage lang sikkerhedsintroduktion.

(Kilde: Success factors for the implementation of a Zero Accident Vision (ZAV).TNO Report (TNO 2015 R11506), 2015)


 Skab engagement om visionen


 

Oprettet d. 7. nov 2016